Covid-19: nieuwe regels voor ventilatie-zuiveringssystemen in binnenruimten

Covid-19: nieuwe regels voor ventilatie-zuiveringssystemen in binnenruimten

Vanaf 28 mei moeten fabrikanten bepaalde regels volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen Covid-19.  Deze regels worden vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit en moeten zorgen voor een beter overzicht en controle van het aanbod.

Deze recente regels worden vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit. Het bepaalt de normen waaraan ventilatie-zuiveringssystemen voor openbare ruimten moeten voldoen en verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden.

Het belangt dus publieke ruimtes aan, zoals restaurants, cafés, musea en sportzalen.

Voor fabrikanten

  • Fabrikanten zijn vanaf 28 mei verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn. De lijst met de reeds geregistreerde systemen zal vanaf begin juni beschikbaar zijn op www.corona-ventilation.be(externe link) 

  • Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.

  • Het ministerieel besluit verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.

De nieuwe wetgeving voor de ventilatie-zuiveringssystemen geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden. Het ministerieel besluit legt de technische normen vast voor de systemen die gebruikt worden in ruimtes die door de bevolking bezocht worden.

Voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes

Er is geen enkele verplichting voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes om een luchtzuiveringssysteem te installeren.  Wel zijn er verplichtingen om bepaalde normen voor luchtkwaliteit te behalen. Een luchtzuiveringssysteem is één van de mogelijkheden om deze normen te behalen.
 
Indien je wil gebruik maken van een luchtzuiveringssysteem, kan je de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen op www.corona-ventilation.be  (beschikbaar vanaf begin juni).

Indien je al een luchtzuiveringssysteem hebt aangekocht en je dit niet terugvindt op de lijst, kan je contact opnemen met corona-ventilation@health.fgov.be en vragen of het dossier voor jouw toestel nog in behandeling is. Indien jouw toestel blijkt niet-conform te zijn en je hebt het aangekocht voor 28 mei, kan je  vragen aan de fabrikant of deze bereid is om het te ruilen voor een conform apparaat of bereid is tot een terugbetaling. De fabrikant is niet verplicht dit te doen, omdat de normen voor ventilatie-zuiveringssystemen pas gelden vanaf 28 mei.

Respecteren van de basisregels

De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel ventilatie-zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand blijft dus steeds noodzakelijk.

Bron: site FOD Gezondheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.