Oprichting Brussels International Business Court

Oprichting Brussels International Business Court

Tot op heden moesten bedrijven die een geschil in het Engels wilden afhandelen naar Londen trekken of beroep doen op private arbitrage. De nieuwe, nog op te richten, rechtbank, die “Brussels International Business Court” (“BIBC”) zal heten, zal dan ook een primeur zijn voor een niet-Engelstalig land. 

De oprichting van de BIBC komt er onder meer door de niet te ontkennen toename van het internationale handelsverkeer de laatste tientallen jaren. In die wereld in Engels de voertaal. Dat vertaalt zich onder andere in steeds meer Engelstalige contracten. Maar die Engelstalige context vraagt ook een Engelstalige rechtbank die tussenbeide kan komen bij eventuele geschillen.

In België hebben we tot nu toe enkel Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken, wat niet efficiënt is in de internationale context. Het gaat niet op Brussel uit te bouwen tot een draaischijf van het internationale zakenleven, terwijl de betrokken actoren hun rechtsgeschillen alleen via arbitrage of in het buitenland kunnen laten beslechten.  

Dankzij de Brussels International Business Court zullen onderneming en Brussel terecht kunnen voor geschillen met een andere onderneming of tussen een hoofdzetel en een Belgische vestiging onderling. Verwacht wordt dat de nakende Brexit die geschillen enkel maar zal doen toenemen. Diezelfde Brexit zorgt er overigens ook voor dat beroep doen op een rechtbank in Londen niet langer een evidente optie zal zijn. Zowel de behandeling als het vonnis zullen in het Engels zijn.

Snel en efficiënt  

Als het tot een procedure komt dan zal die door het gespecialiseerde karakter van de BIBC snel en efficiënt kunnen verlopen.  Want in de BIBC zullen lekenrechters zetelen die geselecteerd worden uit experts in de materies die de BBIC zal behandelen.  Die specialisatiegraad moet leiden tot een snelle en deskundige rechtspraak waar geen beroep tegen mogelijk is.

Een procedure bij de Brusselse internationale handelsrechtbank zal altijd een vrijwillige beslissing zijn, met een akkoord van beide partijen. De BIBC zal tenslotte de openbare middelen niet belasten en zelfbedruipend zijn. Mede door het substantiële inschrijvingsgeld dat beide partijen zullen moeten betalen om een procedure op te starten.  

"Deze internationale handelsrechtbank zal Brussel nog aantrekkelijker maken voor ondernemers en investeerders en zal de reputatie van de stad -en zo ook België- versterken.”, aldus Minister Koen Geens die aan de oorsprong ligt van het initiatief. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.