Spentys_team

Breukspalken op maat in 3D worden werkelijkheid dankzij SPENTYS

SPENTYS is het geesteskind van Florian De Boeck en Louis-Philippe Broze, 2 jeugdvrienden die er steeds van overtuigd waren dat ze samen ooit een bedrijf zouden oprichten. Vandaag staan ze aan het hoofd van een startup die een tiental medewerkers tewerkstelt en gebruik maakt van de 3D technologie voor de productie van medische spalken op maat.

Kan je ons wat meer vertellen over jullie parcours?

Louis-Philippe Broze: "Wij komen niet uit doktersgezinnen en we hebben geen enkele specifieke affiniteit met de medische wereld, maar we waren op zoek naar een sector met een belangrijke sociale impact. De gezondheidssector leek ons een heel interessante markt met veel potentieel. De innovaties in die sector zijn gericht op de patiënt, en dus zinvol. We hebben gekozen voor breukspalken, een eenvoudig instrument dat een lichaamsdeel immobiliseert en aan de patiënt een bijkomend comfort biedt ten opzichte van het traditionele gips dat nog steeds wordt gebruikt."

In hoeverre is uw product innovatief?

L-P.B. : "Wij zijn de eersten in België. We hebben ons gepositioneerd als leveranciers van technologie: aan de bandagisten-prothetici, wettelijk de enigen die de voorschriften van de orthopedische chirurgen mogen vervaardigen, bieden wij een software waarmee deze professionals het gekwetste lichaamsdeel kunnen scannen, de spalk kunnen modelleren en hun medische expertise kunnen implementeren om een eindmodel te bekomen dat in 3D zal geprint worden voordat het bij de patiënt wordt aangebracht.
Wij moeten commercieel dus een dubbele inspanning leveren: de orthopedische chirurgen overtuigen om de spalk voor te schrijven, en de bandagisten-prothetici overtuigen om voor onze oplossing te kiezen. De eersten overtuigen is niet zo moeilijk, aangezien zij het beste voor hun patiënten willen, maar voor de anderen ligt dat wel iets moeilijker omdat zij zich enigszins bedreigd kunnen voelen door de 3D-technologie, die hun gewoonten dooreenschudt.»

Hoe is de oprichting van SPENTYS concreet verlopen?

L-P.B. : Florian studeerde voor burgerlijk ingenieur en zat op de handelsschool. SPENTYS is opgericht in augustus 2016 tussen ons bachelor- en masterdiploma. Gedurende een jaar hebben wij, naast onze studies en met een bescheiden financiële bijdrage van het Gewest voor de consultancy, een prototype ontwikkeld, klinische tests uitgevoerd, onze eerste machine gekocht en het idee even proberen te testen. Na de klinische validatie van het concept van 3D geprinte spalken en de vaststelling dat daarvoor een markt was, hebben we besloten om de sprong te wagen en om een bvba op te richten in september 2017, dus een jaar en een maand na het ontstaan van het idee.

Om ons project te valideren hebben we "key opinion leaders" aangesproken. Dat zijn referentiepersonen in de orthopedische wereld, met name Dr Olivier Barbier en Xavier Libouton van de UCL, en ook Dr Robert Elbaum van het Chirec. Zij waren de eerste drie die in ons idee geloofden, maar die ons ook vertrouwen hebben geschonken hoewel wij niet uit het medische milieu kwamen en ondanks onze jeugdige leeftijd.

Dat is trouwens nog vaak een handicap. Het duurt altijd iets langer om te kunnen overtuigen. Dat is de reden waarom we sterk inzetten op onze branding, onze communicatie. Wij zorgen ervoor dat die heel professioneel en heel medisch is, met een kwaliteitsvolle inhoud. En tot nu toe werkt dat."

Wat is de balans van jullie experiment?

L-P.B. : "Het is allemaal zo snel gegaan! Hoewel wij willen dat alles snel gaat, hadden we nooit gedacht om zo veel te realiseren binnen een zo korte termijn. En dan ook nog zo veel risico's nemen, want van twee naar toen medewerkers groeien, betekent ook meer kosten, meer stress, meer spanningen voor ons beide. We hebben immers nog geen ervaring met het managen van human resources: dat bleek allemaal ingewikkelder dan gedacht, ook al is dat een heel interessant en instructief domein. Bovendien hadden we ook de tijd onderschat die nodig is voor onze verkoopcyclus. We dienden onze strategie bijgevolg aan te passen.

Maar dat risico moesten we nemen want in dat marktsegment moet men de "first mover" zijn, om zoveel mogelijk potentiële klanten aan te spreken, om van het huidige momentum van die nieuwe technologie te profiteren, want dat blijft niet duren.

Daarom zullen de komende maanden cruciaal zijn: in maart zal het erop of eronder zijn. We zullen zien of SPENTYS voldoende inkomsten genereert, voldoende patiënten verzorgt en vooral of wij het goed doen. We noteren nu reeds bemoedigende resultaten: meer dan 900 patiënten maken vandaag gebruik van onze oplossing en wij krijgen heel positieve feedback in 99% van de gevallen".

Was zo'n evolutie mogelijk geweest zonder externe hulp?

L-P.B. : "Zeker niet! We hebben heel veel hulp gekregen. In het begin hebben we vooral gebruik gemaakt van de subsidies voor consultancy of investering, dus de klassieke subsidies die Brussel Economie en Werkgelegenheid aanbiedt. Sinds dit jaar richten we ons tot de subsidies voor innovatie in het kader van Innoviris en onlangs hebben we ook een Europese subsidie ontvangen. En dan is er ook nog de hulp die moeilijk in cijfers kan worden gevat maar die zo kostbaar is en die, naast het financiële aspect, toegang biedt tot een markt, een ecosysteem van ondernemers. Lifetech.brussels bijvoorbeeld, onze cluster bij hub brussels, heeft ons in contact gebracht met een aantal bedrijven, consultancybureaus, verschillende types van gesprekspartners die noodzakelijk zijn om inzicht te verwerven in de markt, en ook met andere ondernemers die net zoals wij actief zijn in medische voorzieningen en met potentiële investeerders. Zonder hen zou SPENTYS niet staan wat het vandaag staat. Ik zou zelfs zeggen dat SPENTYS helemaal niet zou hebben bestaan.

Hoewel wij zelf niet van Brussel zijn, zijn we heel blij dat we onze ondernemersactiviteit in Brussel hebben gevestigd. Ik heb hier gestudeerd en ik heb Brussel steeds een heel dynamische stad gevonden met een ongelooflijk potentieel. Ik zag dus geen enkele reden om elders te gaan."

En hoe zie je de toekomst?

L-P.B. : "Door onze vroegtijdige toetreding tot het ondernemerschap hebben wij onze studies niet kunnen voltooien en zullen we dat misschien ook nooit doen. Dat is in ieder geval geen prioriteit meer. Momenteel zijn we veel te druk bezig. Onze werklast blijft toenemen, en er blijven steeds nieuwe problemen opduiken. Elke dag leren we bij. Het leven van een jonge ondernemer zit vol verrassingen maar ik zou het meteen opnieuw doen, misschien anders maar zeker samen met Florian. Alleen zou geen van ons beiden gerealiseerd hebben wat we samen hebben gedaan. Wij zijn echt complementair. Wij weten dat we na SPENTYS samen nog een ander bedrijf zullen oprichten. Dit ondernemersleven zou ik in ieder geval voor geen geld ter wereld willen opgeven!"

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf zelf?

L-P.B. : "Wij hebben duidelijke doelstellingen vooropgesteld. Zodra die gerealiseerd zijn, zullen we tevreden zijn, althans dat is wat ik denk. In een eerste fase willen we verschillende studies uitvoeren in het noorden van het land, in Nederland en in Zwitserland om cijfermateriaal te verzamelen en om wetenschappelijk te bewijzen dat ons product beter is dan de traditionele oplossingen. Bovendien zullen wij ons ook tot het marktsegment van de dieren richten.

We hebben ook ambities op wereldniveau: wij willen zo internationaal mogelijk gaan, en ons richten tot Afrika, Azië en de Verenigde Staten, zonder Europa te verwaarlozen."

En ook al stopt het SPENTYS avontuur, dan nog hebben we ervaring verworven, ook in de ogen van de anderen, onze toekomstige werkgevers."

Welke raad zou je geven aan andere jongeren die zich aangesproken voelen door jullie ondernemerszin?

L-P.B. : "Ik zou hen aanraden om toch hun studies te voltooien en om van die periode gebruik te maken om hun project voor te bereiden. Ik meen namelijk dat zodra men toegetreden is tot de dynamiek van het ondernemersleven of de klassieke tewerkstelling, met familiale verplichtingen, terug te betalen leningen, het moeilijk wordt om nog van koers te veranderen, om nog risico's te nemen."

Artikel geschreven door Catherine Aerts

Spentys in actie !

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.