Top 10 van platformen met MOOCs voor ondernemers

Top 10 van platformen met MOOCs voor ondernemers

MOOC staat voor Massive Open Online Course. MOOCs zijn interactieve lessen over de meest uiteenlopende onderwerpen, gegeven door toonaangevende experts. In een wereld die voortdurend in beweging is, zijn MOOC's voor ondernemers een goede manier om hun vaardigheden en vakkennis uit te breiden of zich bij te scholen over nieuwe technieken en tools...

Wat betekent MOOC?

Om goed te begrijpen wat MOOC's (Massive Open Online Courses) inhouden, kunnen we best elke letter van het acroniem verduidelijken:

 • Massive: een onbeperkt aantal mensen kan de cursus op hetzelfde moment bijwonen.

 • Open: open komt van "Open Inschrijving", wat betekent dat iedereen zich mag inschrijven, ongeacht leeftijd, beroep of opleidingsniveau. De cursussen moeten gratis of tegen zeer lage kosten worden gegeven, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot kennis.

 • Online: de cursus moet volledig online kunnen worden gegeven. Oefeningen, huiswerk en examens moeten ook via het internet kunnen worden gedaan. Deelnemers moeten in staat zijn om met de lesgever te communiceren, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

 • Course: een MOOC is niet gewoon een audio- of videobestand dat online is gezet. De cursus moet interactief zijn en de cursisten in staat stellen om vooruitgang te boeken, dankzij de ondersteuning van nieuwe technologieën.

Heel wat voordelen

De voordelen van MOOCs zijn talrijk:

 • toegankelijk voor iedereen
 • normaliter gratis (geen inschrijvingskosten)
 • van hoog niveau, gezien ze aangeboden worden door prestigieuze universiteiten of opleidingsplatforms
 • bestrijken alle sectoren en vele thema's
 • vereisen geen specifiek diploma of competentie
 • de registratie gebeurt online, in een paar minuten
 • met een attest bij voltooïng van de cursus. Voor sommigen kan men ook een certificaat bekomen (betalend)
 • van elke locatie en eender wanneer te volgen

MOOCs zijn bijgevolg erg aangepast aan het leven van een ondernemer, die in zijn eigen tempo en naargelang van zijn budget gerichte cursussen kan volgen. Zo kan hij nieuwe competenties verwerven of informatie verzamelen over nieuwe procédés of onderwerpen. Ook de ondernemingen kunnen gebruik maken van die online cursussen en bijgevolg kosten besparen op de opleidingen van hun personeel, hun waarde en kennis uitbreiden maar ook werk maken van hun professionele en dus persoonlijke ontplooiing.

Kort overzicht van de interessante en nuttige MOOCs voor Brusselse ondernemers:

NB: MOOC's over ondernemerschap bestaan voornamelijk in het Frans of Engels.

1.Youtube

Youtube toont een groot aantal video's met cursussen van het type MOOC, waaronder de Belgische keten LeanSquare die een echte schat aan informatie biedt voor de ondernemers: digitale strategie, financieringsstrategie, de basis van het Growth Hacking, het lean principe etc. De video's kunnen in het Frans en in het Engels geraadpleegd worden.

2. Udemy

Udemy is een platform dat cursussen groepeert over alle mogelijke onderwerpen, en veel meer biedt dan enkel inhoud voor de ondernemers. De cursussen worden in een groot aantal talen verspreid. U kan cursussen volgen over het starten van een e-commerce zaak, over data-science, de aanmaak van een WordPress website, leren coderen, maar ook cursussen over persoonlijke ontwikkeling, spreken in het openbaar enz. Zo bijvoorbeeld How to come up with killer business ideas waarbij uw ideeën in elke cursus in vraag worden gesteld of de MOOC van het Microsoft Innovation Center "useful tools for 1ste time entrepreneurs". 

3. Coursera

Net zoals Udemy biedt Coursera een lijst van academische cursussen met certificaat. « Entrepreneurship : financing and profitability» is een cursus van de universiteit van Pennsylvania over de verschillende financieringsmethoden: inleiding tot de verschillende financieringsmethoden, bootstrapping, organische groei.... 4 weken werk, cursus in het Engels.&

4. LiveMentor

Voor uw digitale strategie kan u terecht op de online school LiveMentor. Die biedt gratis cursussen, minicursussen en een betalende opleiding met certificaat. U kan er ook terecht voor inleidende webinars als voorbereiding op een opleiding. Dat zijn heuse ondernemersgemeenschappen waar u begeleid wordt door uw collega's en door mentoren.

5. Openclassroom

Openclassroom biedt bijvoorbeeld cursussen over:

6. EDX

Op het platform edx vindt u talrijke cursussen van MIT, Harvard, Berkeley maar ook van TU Delft. Sommigen met certificaat. De MOOC "Get beyond work-life balance" zal u de sleutels aanreiken voor een geslaagd evenwicht tussen professioneel leven en privéleven. U vindt er ook MOOCs zoals "Becoming an Entrepreneur" of Entrepreneurial Operations: Launching a Startup.

7. Fun MOOC

FUN is een MOOC-platform dat ter beschikking wordt gesteld aan Franse instellingen voor hoger onderwijs en hun academische partners wereldwijd. Alle cursussen zijn er ontworpen door professoren van Franse universiteiten en scholen en hun internationale academische partners. Op fun-mooc vindt u ondermeer Innover et entreprendre dans un monde numérique” maar ook een MOOC zoals "Penser et piloter son Business Model avec le Balanced Scorecard"

8. Future Learn

Deze dochteronderneming van Open University biedt veel online cursussen aan over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld Digital Media Analytics dat een klare kijk biedt op de analyse van de sociale netwerkgegevens, en hoe u concrete acties kan ondernemen met betrekking tot die gegevens of meer algemene cursussen zoals Starting a Business 1: Vision and Opportunity

9. Platform Koudetat

Het platform Koudetat biedt een reeks video's (inhoud in het Frans) over welbepaalde onderwerpen zoals "comment scaler une boite qui ne scale pas" voor freelancers, ondernemers uit de horeca… maar ook onderwerpen in de vorm van een interview met een ondernemer/onderneemster die zijn/haar zaak heeft opgestart. Het volgende seizoen is aangekondigd voor het komende voorjaar en zal handelen over de creatie van producten.

10. My Mooc

My-mooc is een platform waar u talrijke MOOCs kan vinden over het ondernemerschap (frans/engels). Het bevat onder meer de MOOCs van de prestigieuze Parijse handelsschool HEC. Zo bijvoorbeeld:

Hier vindt u ook de MOOC "Financer un projet à impact social" van de ESSEC Business School.

Op dit platform  kan u tevens de MOOC terugvinden van de universiteit van Luik, ULiège : "Gérer son entreprise autrement" die daeert van het voorjaar 2018. Deze MOOC richt zich tot de ondernemingen die streven naar een meer rechtvaardige en humanistische ontwikkeling en naar een positieve impact op de samenleving.

Kortom, MOOC's hebben know-how en kennis toegankelijk gemaakt voor heel wat mensen maar let wel, het blijft nog altijd afstandsonderwijs. De motivatie en discipline om op uw eentje bij te leren, dient u natuurlijk nog zelf op te brengen !

Clémence Gillion, 1819

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.