BeCircular 2024

Soort steun:

Gemengd

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Status:

Gesloten

Eindigt op:

Organisatie:

Leefmilieu Brussel

Waarover gaat het?

Loop je rond met een idee voor een project in de circulaire economie? Heb je een ondernemingsproject dat inzet op duurzame voeding, stedelijke mobiliteit of afvalpreventie?  Hebt je je circulaire activiteit al opgestart maar wil je een versnelling hoger schakelen? Zou je het businessmodel van uw bedrijf willen omgooien naar meer circulariteit en veerkracht? BeCircular kan je ondersteunen.

 • 3 categorieën in functie van de ontwikkelingsfase van je project : 
  • Starter:  financiert projecten voor het opstarten van nieuwe activiteiten in de Circulaire Economie voor bedrijven die maximaal 3 jaar bestaan. 
  • Diversificatie: alleen voor bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan
  • Scale-up: alleen voor bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan

Een online wizard helpt u te bepalen voor welke categorie u in aanmerking komt. Deze wizard is beschikbaar wanneer u een account aanmaakt op het myCircularEconomy platform.

Noteer  :

De projectoproep behoudt zijn formaat, met een kandidatuur in 2 rondes:

 • een eerste ronde, met een vereenvoudigd kandidatuurformulier dat ingediend moet worden vóór 26/02/2024 ‘s middags. Dankzij deze eerste ronde worden de niet-geselecteerde kandidaten sneller op de hoogte gebracht en kunnen alle kandidaten (al dan niet weerhouden voor de tweede ronde) feedback krijgen over hun kandidatuur (uiterlijk op 04/04/2024);
 • een tweede ronde (voor alle categorieën) met de indiening van een definitief kandidatuurdossier vóór 28/06/2024 ‘s middags.

Wie komt in aanmerking?

De projectoproep BeCircular richt zich tot alle bedrijven, coöperatieve verenigingen, zelfstandigen, vzw’s … die van plan zijn om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een innovatief economisch project of een project voor de transitie naar een circulaire economie op te zetten.

De projectoproep BeCircular staat open voor:

 • elk circulair project dat beoogt een product/dienst op de markt te brengen binnen zes maanden na de toekenning van de BeCircular-subsidie
 • alle ondernemingen met een circulaire kernactiviteit, met andere woorden als het grootste deel (≥ 50%) van de omzet van het bedrijf afkomstig is uit circulaire economische activiteiten
 • elke economische actor (met inbegrip van nv's, bv's, cv's, vzw's, enz.) 2 met een exploitatiezetel en een ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de datum van indiening van het kandidatuurdossier voor de tweede ronde, d.w.z. uiterlijk op 28 juni 2024 om 12 uur;
 • elk partnerschap tussen in aanmerking komende economische actoren zoals hierboven gedefinieerd (details in reglement !)

Er bestaan weliswaar enkele uitsluitingsgronden, zowel op het vlak van de organisaties die kunnen deelnemen als op het vlak van de projecten zelf. Wij raden je aan om het reglement goed te lezen.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Om in aanmerking te komen, kan je de ontvankelijkheidscriteria per categorie best nalezen in het reglement.

Zijn er onverenigbaarheden?

Er bestaan enkele uitsluitingsgronden, zowel op het vlak van de organisaties die kunnen deelnemen als op het vlak van de projecten zelf. Die vind je terug in het reglement.

Wat ontvangt u?

Laureaten kunnen rekenen op:

 • specifieke financiële steun van het Gewest (tot € 200.000). Sociale en democratische ondernemingen zullen extra steun genieten in de vorm van een mogelijke verhoging van hun subsidie met 10%.
 • Een individuele begeleiding van ongeveer 10 uur door coaches met een technische ‘Business’-expertise (marketing, financiering, communicatie, strategie en commerciële ontwikkeling, humanresourcesmanagement, enz.). Deze coaches werden door hub.brussels gerekruteerd, in samenwerking met Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 • Interessante voorwaarden om zich te vestigen in de lokalen van Greenbizz, de incubator voor duurzame projecten.
 • Promotie van uw project als een uithangbord van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. § Een bevoorrechte relatie met de drie besturen die de projectoproep coördineren (Leefmilieu Brussel, hub.brussels en Brussel Economie en Werkgelegenheid).

Welke data onthouden?

 • Januari – Lancering van de projectoproep BeCircular 2024 en het platform voor kandidaturen
 • 23/01 – Startavond van de editie van 2024 van de projectoproep BeCircular
 • 26/02 – Afsluiting van de eerste ronde van kandidaturen
 • 04/04 – Aankondiging van de geselecteerden en niet-geselecteerden voor de tweede ronde en feedback aan de kandidaten
 • 16/04 – Infosessie voor de kandidaten die voor de tweede ronde geselecteerd zijn
 • 28/06 – Afsluiting van de tweede ronde van de projectoproep BeCircular 2024
 • December: bekendmaking van de laureaten

Hoe deelnemen?

Om u ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van uw kandidatuurdossier stellen we u ook verschillende vormen van begeleiding voor:

 • Een FAQ (vaak gestelde vragen en de antwoorden erop) online beschikbaar vanaf eind januari.  Neem de tijd om die FAQ te raadplegen voor u contact opneemt met de helpdesk. De antwoorden op uw vragen staan er misschien al in.
 • Een helpdesk die online gaat tot 28 juni om al uw schriftelijke vragen te beantwoorden op het platform waar u uw kandidatuur moet indienen.
 • Een vraag-en-antwoordsessie over de categorieën Starter, Diversification en Scale-up van de BeCircular-projectoproep en een presentatie van het voorgestelde begeleidingsaanbod tussen de twee rondes op 16/04/24.
 • Vanaf de tweede ronde krijgen de kandidaten aanvullende ondersteuning aangeboden om hun kandidatuurdossier voor te bereiden: groep- en individuele ondersteuning sessies, netwerkmomenten en een webinar om u te begeleiden bij de uitvoering van uw financieel plan.

Documenten :

U kunt vanaf nu de documenten over de projectoproep raadplegen:

Let op – alleen voor bedrijven die langer dan 3 jaar bestaan: Om u te helpen zo vroeg mogelijk te bepalen of u stappen moet ondernemen om te voldoen aan de milieuvergunningsvereisten, en om u de ondersteuning te bieden die u nodig hebt, vragen wij u het eerste deel van een vergunning pre-analyseformulier in te vullen, dat betrekking heeft op uw bestaande activiteit, en het naar ons terug te sturen via het e-mailadres van de Facilitator voor Vergunningen voor de Circulaire economie:  U moet deze vooranalyse bij uw kandidatuur voor de eerste ronde voegen om deze te valideren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.