Sociale economie

Soort steun:

Financieel

Doelpubliek:

Sociale en democratische ondernemingen

Status:

Gesloten

Eindigt op:

Waarover gaat het?

Het doel van deze projectoproep bestaat erin Brusselse sociale en democratische ondernemingen te steunen die nieuwe economische diensten of producten ontwikkelen om een antwoord te bieden op maatschappelijke behoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten die aansluiten bij een van de drie prioriteiten die voor deze editie 2023 zijn bepaald krijgen de voorkeur bij de analyse van de kandidaturen: 

 • toegang tot energie en water,
 • toegang tot gezondheidszorg en welzijn
 • toegang tot netwerken (mobiliteit en digitale diensten)

De projectoproep beoogt de ondersteuning van:

 • zowel recent opgerichte ondernemingen die een nieuw product/dienst op de markt willen brengen (categorie “Oprichting”)
 • als ondernemingen die al meer dan drie jaar bestaan en die hun producten-/dienstenaanbod willen diversifiëren (categorie “Diversificatie”).

Raadpleeg de lijst met laureaten van de editie 2022. In deze lijst ontdek je welke organisaties de jury konden overtuigen tijdens de vorige editie van deze projectoproep, met welk project en ook welke financiële steun ze hebben ontvangen om hun project te realiseren!

Wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep is exclusief gericht op sociale en democratische ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sociaal oogmerk, economisch leefbare onderneming, democratisch bestuur).

Aan deze projectoproep kunnen enkel ondernemingen meedoen die hetzij erkend zijn op gewestelijk (ordonnantie van 23 juli 2018) of federaal niveau (koninklijk besluit van 28 juni 2019 of erkenning door het NRC), hetzij aangesloten zijn bij een sociale economiekoepel (Saw-B, ConcertEs, enz.).

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor ondernemingen die minder dan drie jaar oud zijn en in staat te beantwoorden aan de criteria van de gewestelijke erkenning. In ieder geval is het absoluut noodzakelijk over een ondernemingsnummer te beschikken op de indieningsdatum van het kandidatuurdossier.

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

Het betreft een wedstrijdformule met selectie door een jury op basis van de projecten die naar behoren beantwoorden aan de onderstaande criteria, binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Dit zijn de selectiecriteria:

 1. Sociaal nut en inspraak
 2. Technisch-economische haalbaarheid (evaluatie van de markt en haalbaarheid van de uitvoering).
 3. Financiële leefbaarheid 
 4. Resultaten en impact

Wat ontvangt u?

Specifieke financiële steun van het Gewest tot 80.000 euro (unieke projectdrager) of 120.000 euro (partnerschap tussen meerdere sociale en democratische ondernemingen uit het BHG).

Bovendien krijgen de laureaten van de projectoproep prioritaire toegang tot het begeleidingstraject van COOPCITY (Programma’s Seeds, Blossom en Innovate).

Welke data onthouden?

Uiterste indieningsdatum voor het kandidatuurdossier (kandidatuurformulier en bijlagen): 2 juli 2023 voor middernacht.

Hoe deelnemen?

 • Brussel Economie en Werkgelegenheid organiseert een infosessie bij Coopcity op 30 mei 2023 om 16u30. Inschrijving vooraf is verplicht.
 • Raadpleeg de pagina van de projectoproep om te weten welke stappen je dient te ondernemen, welke documenten vereist zijn enz.
 • Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij projecteconomie@gob.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.