subsidies

Aanwervingspremie: starterjobs

Laatst gewijzigd:

3 februari 2023

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
  • Voor wie:  werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités komen in aanmerking voor de maatregel.
  • Voor wat : vermindering van het brutoloon van een jongere van 18, 19 of 20 jaar 
  • Hoeveel : De werkgever mag de compenserende toeslag in mindering brengen van de bedrijfsvoorheffing.
Waarover gaat het?

Een werkgever die een jongere aanwerft van 18, 19 of 20 jaar kan het verschuldigde brutoloon voor die jongere verminderen.

De werkgever mag voor de jongere het normaal verschuldigde brutoloon verminderen met:

  • 18% in de maanden waarin de jongere 18 jaar is op de laatste dag van de maand;
  • 12% in de maanden waarin de jongere 19 jaar is op de laatste dag van de maand;
  • 6% in de maanden waarin de jongere 20 jaar is op de laatste dag van de maand.

Het loonverlies van de jongere wordt opgevangen door een compenserende toeslag. De werkgever betaalt de compenserende toeslag maar kan die kost in mindering brengen van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

Hoe een aanvraag indienen?

De bijkomende regels en formaliteiten kunnen worden geraadpleegd op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.