Tools

Erasmus voor jonge ondernemers

Laatst gewijzigd:

17 april 2018

Doel:

Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Europees
Samengevat

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS is een Europees programma dat beginnende ondernemers de kans geeft om 1 tot 6 maanden uitwisseling te lopen bij een ervaren buitenlandse ondernemer.

 

Waarover gaat het?

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS is een Europees programma dat beginnende ondernemers de kans geeft om 1 tot 6 maanden uitwisseling te lopen bij een ervaren buitenlandse ondernemer.

De beginnende ondernemer kan zo ervaring opdoen, zijn ideëen testen en internationale contacten leggen. Hij kan rekenen op een onkostenvergoeding en een omkadering door ondersteunende intermediaire organisaties.

De ervaren ondernemer kan gratis gebruik maken van de capaciteiten en de kennis van een gemotiveerde beginnende ondernemer. De aannemer zal de mentor van de jonge worden. Hij kan daarenboven internationale contacten leggen en kennis opdoen over andere regio's en markten, daarbij genietend van een ondersteuning door een netwerk van intermediaire organisaties.

Het doel van het programma is om de internationalisering en de groei van KMO's te bevorderen en om beginnende ondernemers beter te wapenen door ze een ervaring te laten opdoen bij een andere ondernemer.

Wie komt in aanmerking?

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS  richt zich tot alle ondernemers: nieuwe ondernemers kunnen elders een uitwisseling gaan doen, ervaren ondernemers kunnen een jonge ondernemer ontvangen. Er is geen leeftijdsgrens.

Maar men kijkt wel naar de duur van de ervaring als ondernemer om te bepalen in welke categorie men thuishoort: 

  • Nieuwe ondernemers zijn personen die de ernstige intentie hebben om een bedrijf op te starten (aan te tonen met een business plan) of die hun bedrijf sinds maximum 3 jaar hebben opgestart. 

  • Ervaren ondernemers zijn personen die reeds meer dan 3 jaar een KMO bezitten of beheren.

 Bijna elk type van onderneming komt in aanmerking, zolang het maar om een KMO gaat : 

  • Uit de artisanale, commerciële, industriële en tertiaire sector ;

  • Ook familiebedrijven, consultants, franchises, incubators, enz. ;

  • Verenigingen, NGO's en non-profit organisaties, als ze een economische bedrijvigheid hebben en de uitwisseling voldoende elementen van ondernemerschap omvat.

Wat zijn de voorwaarden?

De deelnemers moeten in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd zijn.

Welk bedrag wordt toegekend?

De nieuwe ondernemer kan rekenen op een vergoeding van zijn onkosten, met een maximaal plafond vastgesteld per land van bestemming. Kosten die in aanmerking komen zijn: transport, verblijf, verzekering, voeding en alle andere redelijke kosten die direct gelinkt kunnen worden aan de uitwisseling.

Zijn er onverenigbaarheden?

De ondernemers mogen echter niet van elkaar afhankelijk zijn, zoals franchisegevers en franchisenemers. Zij moeten ook aan de Europese definitie van een KMO voldoen, dus een KMO die deel uitmaakt van een multinational komt niet in aanmerking.

Hoe een aanvraag indienen?

1.  Inschrijving : 

geïnteresseerde beginnende en ervaren ondernemers kunnen hun kandidatuur online indienen. Tijdens de inschrijving moeten ze een intermediaire organisatie kiezen. Deze zal hun kandidatuur evalueren en valideren en hen door het verdere proces begeleiden. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit het Brussels Agentschap voor de Onderneming.

2.  Matching :

de ondernemers kunnen in de database van Erasmus for Young Entrepreneurs of elders geschikte partners zoeken. Zij mogen ook een uitwisseling organiseren met een reeds gekende buitenlandse ondernemer, zolang deze aan de voorwaarden voldoet. De intermediaire organisaties kunnen ook assisteren bij de zoektocht naar een geschikte partner.

3.  Contract en voorbereidingsfase :

om uitwisselingen van hoge kwaliteit te waarborgen moeten de betrokken partijen (beginnende ondernemer, ervaren ondernemer en hun twee intermediaire organisaties) een akkoord sluiten over het werkplan, de duur en de financiële voorwaarden van de uitwisseling. Dit akkoord moet goedgekeurd worden door de Europese Commissie. De beginnende ondernemer en de ervaren ondernemer ontvangen de nodige informatie om de uitwisseling voor te bereiden.

4.  De uitwisseling wordt uitgevoerd in één of meerdere fasen en na de uitwisseling wordt door beide ondernemers een kort rapport ingediend.

Hulp nodig? Contacteer Erasmus voor jonge ondernemers

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.