subsidies

Financiering met microkredieten voor zelfstandigen, ZKO's, sociale en coöperatieve ondernemingen

Laatst gewijzigd:

27 oktober 2021

Doel:

Vestiging
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Natuurlijke personen, zeer kleine, sociale en coöperatieve ondernemingen
 • Voor wat : oprichting, ontwikkeling of investeringsproject
 • Hoeveel : hangt af van het type lening of deelname in het kapitaal
Waarover gaat het?

finance&invest.brussels is een Brusselse overheidsonderneming die opgericht werd in 1984 en voor het grootste deel in handen is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Ze vervolledigt de financieringsketen en stelt concrete oplossingen voor die tegemoetkomen aan de financiële noden van Brusselse ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, internationalisering, ecologische transitie, bedrijfsovername-overdracht.

Wie komt in aanmerking?

Via haar dochterbedrijf Bruso biedt finance & invest.brussels financiële producten aan die vooral gericht zijn op particulieren, zeer kleine ondernemingen, sociale ondernemingen, coöperaties en bepaalde non-profitorganisaties.

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

 • Een activiteit uitoefenen als zelfstandige (natuurlijke persoon), VSE, sociale onderneming, coöperatie.
 • Bepaalde organisaties zonder winstoogmerk worden eveneens toegelaten.  
 • gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten)
 • Zich in de ontwikkelings- of opstartfase bevinden 
Welk bedrag wordt toegekend?

Brusoc biedt vier financieringsinstrumenten aan:

 • Dien je met je bedrijf of vereniging een sociale of milieudoelstelling? De Citiz Up lening kan dan nuttig zijn. Je kan er je project mee financieren tot € 100.000, tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de andere kredietformules die Brusoc aanbiedt.

 • Brusoc biedt coöperaties met een sociaal doel Coop Us aan, een kapitaalsinbreng die het mogelijk maakt om de investering van alle coöperanten te verdubbelen, met een maximum van 150.000 euro. Op de website coopus.be vind je de specifieke criteria van deze kapitaalsinbreng voor coöperaties.

 • Als je je eigen baan als zelfstandige creëert, is er de Open Up lening die je project kan financieren tot 25.000€, terug te betalen over een periode van 2 tot 5 jaar. 

 • Voor projecten die binnen een bedrijf (rechtspersonen) worden opgestart of ontwikkeld, kan de Rise Up lening worden toegekend tot € 100.000, voor een periode van maximaal 10 jaar. 

  De rente voor Open-Up en Rise-Up leningen is vastgesteld op 4% en kan worden verlaagd tot 2% als je bedrijf zich onder andere in een Zone voor Stedelijke Herwaarding (ZSH) bevindt. Deze zone groepeert bepaalde wijken - of zelfs enkel bepaalde straten - in alle Brusselse gemeenten met uitzondering van Sint-Pieters-Woluwe. Deze zone werd bepaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de levenskwaliteit en de sociaal-economische integratie van de inwoners te verbeteren en om de ontwikkeling van de lokale economie te bevorderen.

Hoe een aanvraag indienen?
 1. Vul het contactformulier in dat beschikbaar is op de website (je kan ook contact met finance&invest opnemen via e-mail of telefoon);
 2. De analist die verantwoordelijk is voor je aanvraag zal je de lijst van de documenten geven die moeten worden verzameld om je dossier te op te stellen, afhankelijk van het soort interventie;
 3. Zodra je dossier volledig is ingevuld, zal de analist een afspraak voorstellen;
 4. Het team analyseert het project op basis van de verzamelde informatie;
 5. Een investeringscomité neemt de uiteindelijke beslissing.

Indien een dossier volledig wordt ingediend, kan je rekenen op een antwoord binnen de 2 tot 3 weken.

Hulp nodig? Contacteer finance & invest.brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.