subsidies

Finexpo

Laatst gewijzigd:

1 februari 2024

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
 • Voor wie ? KMO's en grote ondernemingen.
 • Voor wat ? Finexpo geeft financiële steun aan Belgische KMO's en grote bedrijven die onderhandelen over een contract in het buitenland, zodat ze een competitieve financiering kunnen aanbieden EN projecten kunnen uitvoeren in ontwikkelingslanden en zo bijdragen tot de ontwikkeling van deze landen.
 • Hoeveel? Er wordt geen minimumbedrag vermeld, maar het plafond ligt tussen €500.000 en €12 miljoen, afhankelijk van het soort steun.
Waarover gaat het?

Finexpo, een samentrekking van 'financiering' en 'export', is een federale instantie die de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten ondersteunt.

Een overzicht van de verschillende instrumenten van Finexpo.

Rentestabilisatie (commercieel instrument)

Exporteurs kunnen op een commercieel krediet een rentestabilisatie vragen. Die rentestabilisatie waarborgt een vaste rentevoet tijdens de hele financieringsduur van het project. Die vaste rentevoet geldt dus ook in de periode waarin het geleende geld wordt opgenomen en in de periode van aflossing. Het instrument is bruikbaar voor alle exportlanden, op voorwaarde dat het landrisico er via Credendo kan worden verzekerd.

Voor meer info

Gebonden hulp (concessionele instrumenten)

1. Het instrument 'innovatie' voor KMO's

Het instrument is bedoeld voor Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten met een innoverend karakter die al volledig functioneel zijn. Voor dat instrument wordt een subsidie tussen 80,01% en 100% van de waarde van het contract toegekend, met een plafond van 500.000 of 700.000 euro in functie van het Belgisch aandeel in het project.

Bovendien moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. De steun mag enkel voor de eerste export worden gebruikt.
 2. Enkel export naar een land dat voorkomt op de specifieke lijst van het Comité voor ontwikkelingshulp komt in aanmerking.
 3. De klant moet een openbare instelling zijn.
 4. Enkel projecten met een Belgisch aandeel van minimaal 30% komen in aanmerking.
 5. De innovatiekost moet minstens 40% van de totaalkost van het project bedragen.

Meer info

2. Het instrument 'hernieuwbare energie en circulaire economie' voor KMO's

Projecten gericht op hernieuwbare energie en/of circulaire economie maken eveneens deel uit van de doelgroep die voor mogelijke hulp in aanmerking komt. Voor dat instrument wordt een subsidie tussen 80,01% en 100% van de waarde van het contract toegekend, met een plafond van 500.000 of 700.000 euro in functie van het Belgisch aandeel in het project.

Bovendien moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Het project kan twee keer hulp krijgen voor een eerste export naar twee verschillende landen die voorkomen op de specifieke lijst van het Comité voor ontwikkelingshulp. De tweede steunaanvraag kan pas worden ingediend na afronding van het eerste project.
 2. Het Belgisch aandeel in het project moet minimaal 30% bedragen.
 3. De klant moet een openbare instelling zijn.

Meer info

3. Een gebonden lening van staat tot staat

Die vorm van staatslening wordt aan ontwikkelingslanden toegekend met het oog op de financiering van ontwikkelingsprojecten die door Belgische bedrijven worden gerealiseerd. Voor de leningen werd een plafond van 12 miljoen euro ingesteld om zoveel mogelijk bedrijven de kans te geven erop in te tekenen. De gunstige voorwaarden omvatten een rentevoet van 1,5% en een subsidiëring van 35%. De aflossingstermijn bedraagt 30 jaar, met inbegrip van een aflossingsvrije periode van 10 jaar.

Bijkomende voorwaarden voor het verkrijgen van een gebonden staatslening zijn:

 1. Het project is een prioriteit voor het betrokken land.
 2. Het project moet niet commercieel haalbaar zijn en moet voor de ontwikkeling relevant zijn.
 3. Er moet sprake zijn van concurrentie.
 4. Het Belgisch aandeel in het project moet minstens 40% bedragen.

Meer info

4. Gemengd krediet: lening van Staat tot Staat in combinatie met een commercieel krediet

Een gemengd krediet is een combinatie van een staatslening en een commercieel krediet (de verdeling varieert jaar na jaar). Bedoeling: het contractbedrag maximaliseren.

Bijkomende voorwaarden voor een gemengd krediet zijn:

 1. Het project is een prioriteit voor het betrokken land.
 2. Het project moet niet commercieel haalbaar zijn en moet voor de ontwikkeling relevant zijn.
 3. Er moet sprake zijn van concurrentie.
 4. Het Belgisch aandeel in het project moet minstens 40% bedragen.
 5. Het maximumbedrag van de staatslening is 10 miljoen euro.

Meer info

5. Gift

Volgens de OESO-regels bevat een gift een giftelement van minstens 35%. De resterende 65% moet contant of via financiering worden betaald.

Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om voor een gift in aanmerking te komen.

 1. Het project is een prioriteit voor het betrokken land.
 2. Het project moet niet commercieel haalbaar zijn en moet voor de ontwikkeling relevant zijn.
 3. Er moet sprake zijn van concurrentie die eveneens steun krijgt
 4. Het Belgisch aandeel in het project moet minimaal 40% bedragen.
 5. Het bedrag van het contract mag niet hoger liggen dan 14 miljoen euro.

Meer info

6. Rentesubsidies met of zonder extra gift

Dat instrument omvat een subsidie van 38%, berekend op basis van een rentevoet van 0% en een lange aflossingsperiode (10-15 jaar). In de praktijk houdt dat in dat Finexpo alle kosten van de rente op het aan de klant verleende krediet terugbetaalt. De klant lost gewoon het kapitaal af.

Om de aflossingstermijn in te korten, kan een extra gift worden toegekend.

Bijkomende voorwaarden voor de toekenning van een rentesubsidie zijn:

 1. Het project is een prioriteit voor het betrokken land.
 2. Het project moet niet commercieel haalbaar zijn en moet voor de ontwikkeling relevant zijn.
 3. Er moet sprake zijn van concurrentie.
 4. Het Belgisch aandeel in het project moet voldoende hoog liggen.
 5. Het project moet door Credendo worden gedekt.

Meer info

7. Gift voor technische assistentie

'Technische assistentie' verwijst naar diensten die de vakkennis van de betrokken ambtenaren, arbeiders en bedienden in het land in kwestie versterken. Een 'subsidie technische assistentie' moet altijd worden gekoppeld aan een ongebonden lening van staat tot staat of een rentestabilisatie.

Bijkomende voorwaarden voor een gift voor technische assistentie zijn:

 1. Enkel Belgische bedrijven kunnen een aanvraag indienen
 2. De klant moet een openbare instelling zijn.
 3. De maximale financiering bedraagt 1 miljoen bijzondere trekkingsrechten of 3% van het contractbedrag. Het laagste bedrag wordt in aanmerking genomen.

In het kader van technische assistentie wordt gebonden hulp toegestaan, ook al gaat het om een land waar de hulp ongebonden hoort te zijn.

Meer info

Ongebonden hulp (concessioneel instrument)

Ongebonden lening van staat tot staat

Ongebonden hulp moet worden toegekend aan de minst ontwikkelde landen (MOL's) en aan arme landen met een zware schuldenlast (HIPC's). De hulp wordt toegekend als een ongebonden staatslening die rechtstreeks aan het begunstigde land wordt toegekend zonder beperkende voorwaarden op de oorsprong van aangekochte goederen. Voor dergelijke hulp moet het begunstigde land een internationale aanbesteding uitschrijven met het oog op de realisatie van het project.

Bijkomende voorwaarden zijn:

 • een rentevoet van 1,5%;
 • een aflossingsperiode van in totaal 30 jaar, inclusief een aflossingsvrije periode van 10 jaar.
 • een gift van 35%.

Meer info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met finexpo@diplobel.fed.be of de website Diplomatie.Belgium - Finexpo raadplegen. Je vindt er bijkomende informatie omtrent de relevantie van elk instrument voor bedrijven en over de procedure, de in te dienen dossiers en de interessante contactadressen in die optiek.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.