Tools

Premie voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd:

10 juli 2024

Doel:

Vestiging

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : niet-werkende werkzoekende gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die nog niet begeleid werd door een activiteitencoöperatie.
 • Voor wat : opstarten van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep.
 • Hoeveel : degressieve premie van €4000 tijdens de eerste zes maanden van activiteit.
Waarover gaat het?

De premie voor zelfstandigen biedt financiële steun en begeleiding tijdens de eerste zes maanden van je zelfstandige activiteit.

Wie komt in aanmerking?

De premie is bestemd voor de niet-werkende werkzoekenden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en ingeschreven zijn bij Actiris.  

Wat zijn de voorwaarden?

Om te genieten van deze premie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
 • Ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris bij het begin van de begeleiding;
 • Doorlopend en persoonlijk opgevolgd worden door een begeleidende structuur gedurende de eerste 6 maanden van je activiteit;
 • Beschikken over een ondernemingsnummer voor zelfstandigen;
  Opgelet: gelieve je ondernemingsnummer voor zelfstandigen pas aan te vragen nadat je een positief haalbaarheidsadvies hebt verkregen van de begeleidende structuur
 • Aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Om de premie te ontvangen moet de kandidaat-zelfstandige een positief advies krijgen over de technische, financiële en commerciële haalbaarheid van zijn project (alvorens een ondernemingsnummer aan te vragen). Dit advies wordt gegeven door een begeleidingsinstantie. 

De begeleidende structuren zijn :

De structuur die het positief opportuniteitsadvies heeft uitgebracht moet tevens instaan voor de opvolging tijdens de toekenningsperiode van de premie.

Welk bedrag wordt toegekend?

De premie wordt toegekend gedurende maximum 6 maanden en bedraagt :

 • 1250 € de 1ste maand,
 • 1000 € de 2de maand,
 • 750 € de 3de maand,
 • 500 € de 4de maand,
 • 250 € de 5de en 6de maand.
Zijn er onverenigbaarheden?

 Je kan niet genieten van deze premie als :

 • je al begeleid bent geweest in het kader van activiteitencoöperaties;
 • je in de twee jaar vóór de aanvraag :
  • reeds van een premie hebt genoten
  • een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebt uitgeoefend
  • je al gebruik hebt gemaakt van de maatregel "springplank naar zelfstandige".
Hoe een aanvraag indienen?

 Wat zijn de te volgen stappen ?

 • Een begeleidingsstructuur kiezen
 • Niet-werkende werkzoekende zijn en het document 'attest aanvraag voor een niet werkende werkzoekende indienen, verstrekt door de begeleidingsstructuur bij Actiris :
  • via mail pipz@actiris.be
  • of je aanmelden bij « Face to Face » Sterrenkundelaan 14, 6de verdiep te 1210 Brussel (Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u15 en van 13u30 tot 16u00 behalve donderdag : aleen van 13u30 tot 16u00).
 • Een positief opportuniteitsadvies krijgen
 • In het bezit zijn van een ondernemingsnummer
 • Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • jouw aanvraag indienen voor de premie van zelfstandige. De aanvraag moet bij Actiris worden ingediend via het online formulier binnen de drie maanden die volgen op het bekomen van het opportuniteitsadvies. De premie wordt maandelijks uitbetaald, ten laatste, binnen de 2 maanden die volgen op de inbreng van het volledig dossier. 
  Ten laatste 20 werkdagen na de ontvangst van het verzoek, geeft Actiris je schriftelijk kennis van haar beslissing. 
  In geval van weigering worden de motieven verduidelijkt. Krijg je geen antwoord binnen deze termijn, dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.
 • Een begeleidingsovereenkomst ondertekenen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.