People in line

1819 vs. Covid-19

De Covid-19-crisis heeft voor een schok in de bedrijfswereld gezorgd. Ondernemingen hebben hun manier van werken razendsnel moeten veranderen. Dat was ook het geval voor de dienst 1819, die Brusselse ondernemers informeert en oriënteert. Het aantal ontvangen vragen is explosief gestegen sinds 13 maart 2020, en daarom heeft de dienst zijn werkwijze moeten aanpassen om alle vragen van ondernemers te kunnen blijven beantwoorden. Neem samen met ons een duik in het (nieuwe) universum van 1819.

Na de aankondiging van de sluiting van de horeca op donderdag 12 maart hebben de adviseurs van de dienst 1819 meteen begrepen dat het aantal vragen per telefoon of mail aanzienlijk ging stijgen. Vooral ook omdat de Brusselse overheden het telefoonnummer van de dienst hadden opgegeven voor ondernemers die vragen hadden over de Covid-19-crisis en de impact op hun activiteit: mogelijkheid om te openen, premies, overbruggingsrecht, tijdelijke werkloosheid enz.

Een aangepaste dienst om het hoofd te bieden aan de crisis

Om deze onophoudelijke stortvloed aan vragen te kunnen verwerken, heeft de dienst 1819 onmiddellijk zijn werkuren aangepast: de dienst zou bereikbaar zijn van 9 tot 17 uur, ook tijdens het weekend – er werd immers een hoop werk verwacht! Op zaterdag 14 maart hebben een tiental personen elkaar dus afgelost op de kantoren van 1819 om de telefoon te beantwoorden en de vele vragen van Brusselse ondernemers te beantwoorden. De dag daarop: hetzelfde verhaal.

Onder deze vrijwilligers waren er ook een aantal nieuwelingen, die voor het eerst deze taak uitvoerden. Om een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren en de enorme hoeveelheid oproepen te kunnen verwerken zijn er ook vrijwilligers van hub.brussels (waar 1819 gehuisvest is) bereid geweest om de telefoon te komen beantwoorden, gedurende een paar halve dagen per week. Deze vrijwilligers werden “on the job” opgeleid, zodat we altijd (en nu nog altijd) over op zijn minst vijf personen aan de telefoon konden beschikken tijdens elke telefonische permanentie.

Er werd ook een oproep naar vrijwilligers gedaan bij de partners van de dienst 1819. Heel wat van hen zijn een handje komen toesteken om de gebruikelijke adviseurs bij te staan.

In totaal zijn bijna 55 personen (inclusief adviseurs) komen helpen om telefonische permanenties uit te voeren bij 1819. Tijdens elke permanentie is er ook altijd een vast aantal “gebruikelijke” adviseurs, die bijzonder goed op de hoogte zijn van de laatste economische maatregelen in verband met de crisis, aanwezig om de vrijwilligers bij te staan en hun eventuele vragen te beantwoorden. Het doel is altijd om een optimale dienstverlening voor de bellers te garanderen. Alle nodige voorzorgsmaatregelen (social distancing, hygiëne enz.) werden getroffen zodat er geen enkel gezondheidsrisico was tijdens deze permanenties.

Telefoongesprekken in deze crisistijd komen helaas vaak van panikerende zelfstandigen die hun omzet zien verminderen of zelfs verdwijnen. We kunnen het aantal oproepen van ondernemers in moeilijkheden niet meer bijhouden. Zij hebben behoefte aan iemand om mee te praten. De adviseurs van de telefonische permanentie kregen soms ook bizarre situaties voorgeschoteld. Helemaal in het begin van de crisis waren er bijvoorbeeld handelaars die ons belden om te vragen of ze mochten openen, terwijl de politie bij hen voor de deur stond!

Terwijl de telefoon de afgelopen weken roodgloeiend stond (zie de onderstaande cijfers), bleef de mailbox van de dienst niet achter. De adviseurs hebben een enorme stroom aanvragen moeten verwerken. Zo waren er meer dan 600 e-mails op de dag dat het formulier over de eenmalige premie van € 4000 gepubliceerd werd! Ook daar waren dus aanpassingen nodig. Er werd systematisch een automatische antwoordmail met nuttige informatie naar de afzenders gestuurd. Bij zeer specifieke vragen zorgde een adviseur voor een antwoord binnen een redelijke termijn.

Het is belangrijk te benadrukken dat de dienst in permanent contact staat met de Brusselse overheid, aan wie wij de bezorgdheden en vragen van ondernemers doorgeven, waardoor we een beter zicht krijgen op de beste maatregelen of aanpassingen. Wanneer er onduidelijkheden zijn in de wetgeving, verstrekt het kabinet van Barbara Trachte, staatssecretaris voor de economische transitie, dat zelf in contact staat met de federale regering, ons altijd zo snel mogelijk de relevante informatie. Dankzij deze goede relaties tussen “het terrein” en de overheid hebben we de Brusselse ondernemers op efficiënte wijze kunnen informeren.

Duizelingwekkende statistieken

In deze (zeer) bijzondere situatie was de website van de dienst 1819 een bijzonder kostbaar communicatiemiddel. Op 13 maart reeds werd een FAQ-pagina opgericht door de manager van de website met duidelijke informatie voor de bezoekers. Deze FAQ worden sindsdien bijna in real time bijgewerkt, telkens wanneer we officiële informatie ontvangen van de bevoegde ministerkabinetten.

Hieronder een aantal relevante cijfers die een beter beeld schetsen van de impact van de Covid-19-crisis op de dienst 1819:

  • Van 9 maart tot 21 juni heeft 1819 28.362 vragen ontvangen over Covid-19 en beroepsactiviteiten. Ter vergelijking, in 2019 heeft de dienst 8.538 vragen beantwoord. Op iets meer dan honderd dagen tijd heeft 1819 dus 332% van zijn jaarlijkse aanvragen verwerkt! Met andere woorden, het is alsof het team van 1819 al op de vragen van ondernemers beantwoord heeft voor het jaar 2020, 2021, 2022 en 32% van het jaar 2023!
  • De dienst 1819 heeft:
    • in maart op 6.078 vragen beantwoord
    • in april op 12.247 vragen beantwoord
    • in mei op 5.759 vragen beantwoord
  • Van 16 maart  tot 8 mei 2020 bedraagt het dagelijkse aantal vragen 481, terwijl dat er in 2019 maar 37 waren op dezelfde periode (alle kanalen samen).
  • Het artikel FAQ coronavirus en ondernemingen: antwoord op uw meest gestelde vragen werd door 31.202 gebruikers bekeken tussen 16 maart en 21 juni 2020. Ter vergelijking, het meest gelezen nederlandstalig artikel op onze website in 2019 had slechts 13.215 gebruikers aangetrokken.

Onze adviseurs blijven ten dienste van (toekomstige) ondernemers

We hebben gezien dat de Covid-19-crisis een enorme impact had en nog altijd heeft op de dienst. Tijdens deze periode zijn de 1819-adviseurs evenwel kwalitatieve antwoorden blijven bieden op de gebruikelijke vragen van (toekomstige) ondernemers, betreffende subsidies, financiering, de bestaande begeleidingsstructuren, de stappen om zich als zelfstandige te vestigen enz.

Tijdens deze crisisperiode hebben projectdragers dagelijks met 1819 contact opgenomen, een bewijs dat het virus de ondernemingszin niet klein heeft gekregen

De dienst is ook opnieuw begonnen met de organisatie van evenementen, maar dan online in de vorm van webinars. Begin mei vond er een juridische speed coaching plaats, en die zal elke eerste maandag van de maand georganiseerd worden. De informatiesessies voor projectdragers werden ook hervat in mei.  Indien u een ondernemingsproject hebt of iemand kent die wil starten, aarzel dan niet om u in te schrijven voor een van deze online-infosessies

De dienst 1819 blijft ook thematische workshops organiseren over onderwerpen die ondernemers rechtstreeks aanbelangen, ook in de vorm van webinars. Begin juni werd een themaweek over het beheer van de crisis georganiseerd (gratis te herbekijken!). Daarnaast hebben hub.brussels en 1819 didactische video’s gemaakt om bepaalde maatregelen in verband met de Covid-19-crisis uit te leggen, bijvoorbeeld over de tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht. Momenteel worden er videoclips gemaakt in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden.

Voor een volledig overzicht van de evenementen die worden georganiseerd door 1819 en zijn partners, raadpleeg de rubriek “events” op deze website.

Het team dat binnen 1819 verantwoordelijk is voor de sensibilisering voor het ondernemerschap bleven niet inactief: Young Entrepreneurs of Tomorrow - yet.brussels gaf waardevolle adviezen aan jonge projectleiders om hun ondernemerszin in stand te houden. Via de sociale netwerken, en vooral via Instagram, hebben de jongeren in deze crisistijd instrumenten kunnen ontdekken om hun project te ontwikkelen en hun ondernemingsgeest te blijven cultiveren. Via een artikel in VICE en de nieuwsbrief zette YET ook de veerkracht van jongeren in de schijnwerpers. Meerdere jongeren hebben zichzelf heruitgevonden dankzij de digitale technologie of vonden een manier om zich nuttig te maken tijdens deze gezondheidscrisis. 

1819 in de toekomst

Hoewel de weekendpermanenties begin mei werden afgeschaft, blijft de dienst 1819 met zijn huidige openingsuren werken (mogelijkheid om tijdens de week te bellen tussen 9 en 17 uur), en dat op zijn minst tot eind juni. Vervolgens zullen we opnieuw overschakelen naar onze normale uren, met een telefonische permanentie elke werkdag van 9 tot 13 uur en op dinsdag van 17 tot 19 uur. De dienst 1819 zal op het gepaste tijdstip (onder meer via de mailing list) over de terugkeer naar deze normale dienstregeling communiceren.

Het Infopoint, dat gesloten is sinds 13 maart, zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw de deuren openen in september. De adviseurs hopen u dan opnieuw te mogen verwelkomen in deze gezellige ruimte waar ondernemerschap centraal staat.

De crisis heeft voor een enorme zichtbaarheid van 1819 gezorgd, vooral bij bestaande ondernemingen. We hebben heel wat vragen ontvangen van professionals die vroeger maar zelden met ons contact opnamen (vaak omdat ze niet van het bestaan van de dienst af wisten!): artsen, boekhouders, advocaten, leiders van kmo’s enz. Allemaal hebben ze vastgesteld dat 1819 ook tot hun dienst staat. 

Onze dienst, die bij hub.brussels gehuisvest is, is er volgens ons met succes in geslaagd om zich aan te passen aan deze grote, onverwachte crisis – net zoals heel wat ondernemers trouwens. Covid-19 gaat ongetwijfeld een blijvende impact hebben op het leven van deze ondernemers, maar 1819 zal altijd beschikbaar zijn om hen bij te staan, individueel of collectief, en dat dankzij een team van competente, gemotiveerde en solidaire adviseurs!

Artikel geschreven door 1819

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.