Citydev

Citydev : voor een onderneming die zich goed voelt in haar stad

Meer dan 200 ha grond in beheer, meer dan 234.000 m² gebouwen in eigendom, 450 bedrijven voor een totaal van meer dan 25.000 banen verspreid over een vijftigtal sites bestemd voor economische activiteiten, en tal van projecten in wording. De cijfers spreken voor zich. Ze geven een samenvatting van de economische impact van citydev in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en van haar aanbod voor de ondernemingen, groot of klein, startend of ervaren, die zich in Brussel wensen te vestigen of te verankeren.

Ondernemingen, harmonie en verzoening, dE uitdaging voor citydev

Voor een ondernemer is het nooit gemakkelijk om een geschikte site te vinden voor zijn activiteiten, vooral niet in de dichtbevolkte stedelijke omgeving van een grootstad. In Brussel, evenwel, biedt citydev.brussels een gewaardeerde ondersteuning van de bedrijfsleiders door hen terreinen en lokalen aan te bieden die aangepast zijn aan hun specifieke kenmerken en die beantwoorden aan de meest recente kwaliteitsvereisten.

« Vastgoed is de specialiteit van onze instelling » aldus Benjamin Cadranel, Algemeen directeur van citydev sinds 2013. Vandaag bestaat de ideale stedelijke ontwikkeling uit het bevorderen van een harmonieuze en verzoenende stad die plaats biedt voor een mix van functies in bedrijfsruimten waar die elkaar aanvullen in plaats elkaar van uit te sluiten. Wij zijn ook actief in de bouw van woningen, van ecowijken of van gemengde projecten die economische en residentiële functies en faciliteiten omvatten. Maar onze hoofdactiviteit is ondernemers helpen bij het zoeken naar een bedrijfsruimte voor de uitoefening van hun activiteit. »

Benjamin Cadranel

Reeds 45 jaar ten dienste van de Brusselse ondernemers

Voor een goed begrip van de activiteit en de evolutie van citydev moeten we even teruggaan in de tijd, en meer bepaald naar 1974, datum waarop de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) werd opgericht en periode die algemeen beschouwd wordt als het einde van de industrialisering. In die tijd, en ondanks de stedelijke omgeving, werd de voorkeur gegeven aan afgelegen bedrijfsruimten voor de vestiging van industriële activiteiten, die als storend werden beschouwd. De GOMB stelde aan de ondernemingen, voornamelijk uit de secundaire sector, voor om zich te vestigen op grote bedrijfsruimten die ze naar eigen goeddunken konden inrichten mits de betaling van erfpachtovereenkomsten op lange termijn (dertig jaar) die financieel interessant waren en zorgden voor de verankering van duurzame banen, en waarbij de GOMB tegelijk eigenaar van het terrein bleef. 

Prioriteit aan de complementariteit van de functies

Maar met de jaren veranderen de opvattingen en zien we de economische realiteit en de stedenbouwkundige ontwerpen evolueren.

« Eén van onze belangrijkste aandachtspunten is het belang voor de Brusselse inwoner om zowel een dak als een baan te hebben », verduidelijkt Benjamin Cadranel, « maar ook de behoefte aan diversificatie door het groeiende belang van de tertiaire sector in Brussel zoals in alle grootsteden, de productieactiviteiten die eraan voorafgaan en broodnodig zijn, de negatieve gevolgen van een al te grote afhankelijkheid van externe goederen zoals bleek tijdens de coronacrisis, de interne productie van goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de werking van de stad en het creëren van een maatschappelijke band dankzij de economische activiteiten. »

Het centraal plaatsen van de menselijke behoeften en de verweving van de openbare ruimten, van de economische activiteiten en van de huisvesting blijken dus een vanzelfsprekende vereiste te zijn geworden.

In 1989 wordt de GOMB belast met de stedelijke renovatie door de commercialisering van nieuwe gemiddelde woningen - maar dat is een ander verhaal - en in 2013 wordt ze omgevormd tot citydev.brussels waarbij de werking omkaderd wordt door een solide beheersovereenkomst. Doelstelling: zowel aan de ondernemers als aan de burgers een aantrekkelijke stad aanbieden, die banen creëert, en die goederen en diensten aan de inwoners kan aanbieden, zich kan aanpassen aan het ritme van de verschillende functies, met een vastgoedaanbod dat aangepast is aan de veranderingen van het Brusselse ondernemingsweefsel.

De opkomst van de kmo-parken

Tijd dus voor citydev om het aanbod voor de Brusselse ondernemers te diversifiëren. De grote bedrijfsruimten met erfpachtovereenkomsten zijn natuurlijk niet verdwenen « Maar door onze kmo-gerichte aanpak zijn we steeds meer geneigd om zelf infrastructuren te ontwikkelen die we op onze eigen terreinen bouwen voor de oprichting van onze befaamde kmo-parken. Wij bieden eenheden aan die veel kleiner en moduleerbaarder zijn dan met klassieke 3-6-9 huurovereenkomsten. » vervolgt Benjamin Cadranel.

En het succes laat niet op zich wachten. Van CityLine (Zuidstation), de eerste realisatie tot de zes uitgetekende projecten, via Greenbizz (Tour & Taxis), ongetwijfeld de meest bekende infrastructuur, of Copernicus (Haren), de jongste telg van citydev, ... Het is dringen om een plekje te veroveren in een van die parken die verspreid zijn over de verschillende strategische wijken van de stad en waar ingezet wordt op diversiteit. « Wij zijn van iets minder dan 60.000 m² gebouwen in 2014 gestegen naar 240.000 m² eind 2019 » voegt Benjamin Cadranel daar graag aan toe. «Dat betekent dat het aanbod de voorbije vijf jaar aanzienlijk is uitgebreid. Amper zes maanden volstaan doorgaans om de vijftien modules in elk van onze parken te commercialiseren, en wanneer een ruimte vrijkomt, ondervinden wij geen enkel probleem om snel een nieuwe huurder te vinden. »  

Nog een voordeel van de formule: de contacten, de synergieën en de andere samenwerkingen die dankzij die infrastructuren ontstaan, en die door citydev aangemoedigd worden.

Citydev heeft dus alle reden om op die successen voort te bouwen. De gewestelijke overheidsinstantie blijft haar vastgoedvermogen maximaal uitbreiden onder aanvoering van zijn strategisch aankoopcomité, en nieuwe projecten ontwikkelen onder impuls van zijn strategisch ontwikkelingscomité. De partnerschappen zijn talrijk, en worden oordeelkundig gekozen op basis van de aard van de programma’s in wording. En de realisaties zijn direct geënt op de behoeften van de Brusselse ondernemers.

Zo biedt citydev naast de grote bedrijfsruimten met erfpachtovereenkomsten en ateliers voor productiebedrijven voortaan vijf incubatoren die bedoeld zijn om projecten rond het opstarten van een bedrijf te ondersteunen, acht bedrijvencentra om de jonge ondernemers te helpen om zich op de markt te lanceren en om hun activiteiten uit te breiden, en drie fabLabs om iedereen met ondernemingszin en ondernemers met interesse in de nieuwste technologieën te verwelkomen. 

De laatste tendensen

Tot slot hebben ook twee nieuwe tendensen hun intrede gedaan in het aanbod van citydev. « Na de aankoop van een site moet men minimum vijf jaar rekenen voor de ontwikkeling van de bestemming daarvan » preciseert Benjamin Cadranel. « De beschikbare ruimte wordt zoveel mogelijk tegen een aantrekkelijk tarief en voor een tijdelijke bezetting aangeboden. Dat is een interessante formule voor diegenen die de sprong willen wagen maar nog aarzelen vanwege de verplichtingen van een klassieke huurovereenkomst.  »

Nog een andere populaire niche is de stadslandbouw (meestal stedelijke groenteteelt) die banen kan creëren, maar ongetwijfeld nuttige goederen in de stad produceert, en bovendien de oppervlakte optimaal benut en soms zelfs de ondernemingszin aanwakkert. Citydev heeft bijvoorbeeld een oude hoeve in Ganshoren overgenomen om er samen met Leefmilieu Brussel het FarmCity project te ontwikkelen dat gericht is op de stadslandbouw en de circulaire economie, en het Erasmuspark te midden van de velden moet de site worden van een stadslandbouwproject.

Citydev biedt aan elke ondernemer een vestigingsvoorstel

Dat betekent dat elke Brusselse ondernemer, ongeacht zijn grootte en behoeften, bij citydev terechtkan voor een vestigingsoplossing die overeenstemt met zijn specifieke situatie binnen de bestaande programma’s of de nieuwe projecten in wording. Sommigen, en niet de minsten, zoals Marcolini, Dandoy of Delvaux, hebben reeds de sprong gewaagd, en citydev mag met trots stellen dat het bijgedragen heeft aan enkele mooie avonturen zoals dat van e-farmz dat zijn activiteiten opgestart heeft in een kmo-park en die vervolgens uitgebreid heeft naar een tweede module, en nu overweegt om voor een nog grotere bedrijfsruimte te kiezen met een erfpachtovereenkomst op een andere site.

Artikel geschreven door Catherine Aerts

Citydev in enkele beelden...

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.