Coronavirus: daar zijn de consumptiecheques!

Coronavirus: daar zijn de consumptiecheques!

De regering heeft beslist de horeca-, culturele, evenementen- en sportsector te ondersteunen door consumptiecheques te creëren. Deze cheques, die op papier worden afgeleverd, zullen alleen gebruikt mogen worden in horeca-inrichtingen, de cultuursector of sportverenigingen.

Met een maximumbedrag van € 300, is de Consumptiecheque een win-win-win maatregel: voor de werkgever dankzij het voordelig wettelijk kader, voor de werknemer die wil beloond worden voor zijn inspanningen en voor de lokale economie.

parafiscaal voordeel

 • De cheque zal vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen.
 • De cheque zal zowel vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing als aftrekbaar zijn voor de werkgever. Het is dus ook fiscaal voordelig.

voorwaarden

De cheque kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen kan worden toegekend voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

 • De cheque mag niet worden verleend ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen, al dan niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen;
 • De toekenning van de cheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de sector of de onderneming of, voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, in een individuele overeenkomst met de werknemers;
 • De cheque mag een maximale waarde van € 10 hebben en de werkgever mag aan een werknemer maximaal € 300 aan cheques toekennen.
 • De cheque mag noch geheel noch gedeeltelijk in geld omgeruild worden;
 • De cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd.
 • De cheque is slechts geldig tot en met 7 juni 2021.

Wanneer kan je de consumptiecheque toekennen?

 • De cheque moet toegekend worden voor 31 december 2020.
 • De geldigheid van de consumptiecheque is een jaar, lopend van 8 juni 2020 (de heropeningsdatum van de horeca) tot 7 juni 2021.
 • De cheque kan enkel besteed worden aan:
  • horeca
  • cultuur: enkel organisaties die door de bevoegde overheid erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn.
  • sport: enkel sportverenigingen die aangesloten zijn bij een regionale of sportfederatie.

De cheque kan dus niet gebruikt worden om bijvoorbeeld cinematickets of sportkledij te kopen. Wel om naar een toneelvoorstelling te gaan of een abonnement bij de zwemclub aan te kopen.

Voor wie is de consumptiecheque?

 • De consumptiecheque is beschikbaar voor arbeiders en bedienden. Helaas staat de huidige wetgeving niet toe dat zelfstandige bedrijfsleiders recht hebben op Consumptiecheques.
 • Je kan de consumptiecheque aan iedereen toekennen, of aan een objectief afgebakende categorie binnen je personeel. Je kan de consumptiecheque dus niet op individuele basis toekennen. 

Waar kan je de cheque aankopen?

Je kan de cheque bestellen bij een erkende uitgiftemaatschappij  (Edenred, Monizze, Sodexo), maar je kan ook als werkgever de cheques zelf uitreiken. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze cheque elektronisch toe te kennen maar wetgeving daarover is mogelijk nog op komst. 

Bronnen : Edenred, Propay, Partena, Acerta

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.