Covid-19: welke regels respecteren in de detailhandel?

Covid-19: welke regels respecteren in de detailhandel?

Een nieuwe lockdown vermijden zal afhangen van de strikte naleving van een reeks gezondheidsverplichtingen. De FOD Economie heeft daarom alle nuttige info voor de detailhandel verzameld op één enkele webpagina.

Gids voor de heropening van winkels

Het toepassingsveld van het document “ Gids voor de heropening van winkels omvat de minimale preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten. Hij is beschikbaar in vier talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels).

Worden o.a in de gids besproken:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • organisatie van ambulante handel
 • raadgevingen over de uitoefening van contactberoepen
 • voorwaarden voor de opening van wellnesscentra
 • tips voor de werking van bioscopen
 • veiligheidsmaatregelen voor binnenspeeltuinen
 • advies over het openen van kansspelinrichtingen (klasse I en II)
 • richtlijnen voor pretparken
 •  …

Die minimale preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. De sectorprotocollen die met de betrokken handelsfederaties zijn gesloten, zijn een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de "Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Formulier om contactgegevens te registreren

In bepaalde sectoren moet bij de aankomst de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant per huishouden geregistreerd worden. Op de site van de FOD Economie vinden uitbaters van zaken waarvoor een registratieplicht geldt een voorbeeldformulier. Er is een apart formulier voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Download het Brusselse voorbeeldregistratieformulier (PDF, 77.88 KB)

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor markten, contactberoepen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen …) en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).s.

De communicatiekit is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Bron: FOD Economie

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.