Deadline voor uw volgende analyse over de gelijke verloning van mannen en vrouwen: 31 maart 2019

Deadline voor uw volgende analyse over de gelijke verloning van mannen en vrouwen: 31 maart 2019

Gelijke verloning tussen mannen en vrouwen blijft een belangrijk thema. Al in 2012 leidde dit tot ‘de loonkloofwet’. Deze wetgeving wil alle ongelijkheden in de verloning tussen mannen en vrouwen zichtbaar en bespreekbaar maken, met als doel dit uiteindelijk weg te werken. Eén van de verplichtingen uit de wet is dat bepaalde werkgevers elke twee jaar een analyse moeten maken van hun verloningsbeleid.

Vanaf 50 werknemers is een analyse verplicht

Ondernemingen die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om een verloningsanalyse te maken.

Weet u niet helemaal zeker of u dit als werkgever al dan niet moet doen? Dan kan u u zich baseren op de wetgeving rond de sociale verkiezingen:

  • Alle werkgevers die in 2016 de verplichting hadden om sociale verkiezingen te organiseren, moeten een analyseverslag opmaken.
  • Als bepaalde juridische entiteiten in functie van de sociale verkiezingen van 2016 samen als één technische bedrijfseenheid beschouwd werden - én deze technische bedrijfseenheid de grens van 50 werknemers bereikte – moet elke aparte juridische entiteit het analyseverslag opmaken.

Gebruik de modeldocumenten van de overheid

De FOD Waso stelt op zijn website twee modelformulieren ter beschikking:

Timing

Het verslag maakt u als werkgever over aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is. Dit moet gebeuren binnen de drie maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar.

Binnen diezelfde drie maanden moet de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging het analyseverslag bespreken. Voor ondernemingen waar het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar is de deadline dus 31 maart 2019.

De ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging moet het analyseverslag ten minste 15 dagen voor de vergadering ontvangen.

Verdere verloop

De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging oordeelt op basis van het analyseverslag of er een actieplan volgt of niet. Als dat wel het geval is, zal het volgende analyseverslag moeten rapporteren over de voortgang van dit actieplan.

Op voorstel van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging kan de werkgever een bemiddelaar aanwijzen. Deze bemiddelaar ondersteunt de opmaak van het actieplan en fungeert als aanspreekpunt voor werknemers die menen het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling rond verloning op basis van hun geslacht.

Oorspronkelijke auteur: Liantis

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.