Het infopunt voor Brusselse ondernemers, 1819 ,maakt de balans op : 5 keer meer steunaanvragen in een jaar tijd

Het infopunt voor Brusselse ondernemers, 1819, maakt de balans op : 5 keer meer steunaanvragen in een jaar tijd

hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het Bedrijfsleven, en zijn infopunt 1819 maken de balans op na een jaar crisis. De behoefte aan informatie over financiële steun of voor het opzetten van een onlineplatform was erg groot. Sinds 13 maart 2020 is de vraag voor begeleiding echt geëxplodeerd en de afgelopen 12 maanden zelfs met een factor 5 vermenigvuldigd. 

De activiteiten van veel Brusselse bedrijven zijn sterk getroffen sinds maart 2020. Sinds het begin van de coronacrisis heeft hub.brussels zijn ondersteuningsaanbod aangepast en nieuwe tools gecreëerd om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen. Die ondersteuning is van cruciaal belang, aangezien het informatiepunt 1819 gedurende de afgelopen twaalf maanden – sinds het begin van de eerste lockdown dus – een drastische stijging van het aantal aanvragen geregistreerd heeft.

Steunaanvragen vervijfvoudigd

In 2019 behandelde 1819 gemiddeld 715 aanvragen per maand. Tussen 9 maart 2020 en 26 februari 2021 heeft het infopunt 41.483 aanvragen in verband met COVID-19 en beroepsactiviteiten verwerkt. Daarnaast waren er ook nog 5.779 aanvragen die geen betrekking hadden op COVID-19. Maandelijks werden er dus gemiddeld 3.938 aanvragen ingediend. De maand april 2020 alleen al was goed voor 12.252 aanvragen, oftewel een gemiddelde van 422 aanvragen per dag.

De meeste aanvragen kwamen van vier belangrijke sectoren: handel & distributie (19% van de aanvragen had betrekking op COVID-19 in de betreffende periode) – horeca (14%) – dienstensector (10%) en gezondheid en welzijn (8%). Van de door 1819 behandelde aanvragen zijn 91% verzoeken om financiële steun (m.a.w. 37.749 verzoeken). 1819 heeft eveneens tal van aanvragen gekregen van professionals die voordien nauwelijks een beroep deden op het infopunt: dokters, boekhouders, advocaten, bedrijfsleiders van kmo’s enz.

Vanaf 9 maart 2020 tot 26 februari 2021 werden de FAQ-pagina’s van de website – die bijna direct worden bijgewerkt op basis van informatie van de bevoegde ministeriële kabinetten – door 163.217 bezoekers geraadpleegd.

cijfers 1819 covid

Het reactievermogen van 1819

De 1819 heeft zijn doeltreffendheid bewezen tijdens deze crisis van ongekende omvang. Het aantal telefoontjes van ondernemers die informatie wensen over de beschikbare steunmaatregelen, bewijst, voor zover dat nog nodig was, het nut van één enkel informatiepunt. Het is in die zin dat de Brusselse regering heeft beslist om de middelen van 1819 te verhogen. Het was belangrijk het de nodige middelen te geven om de ondersteuning van het Brusselse ecosysteem voor ondernemers verder te versterken”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Het informatiepunt voor Brusselse bedrijven heeft zich sinds begin maart 2020 aangepast aan de crisissituatie. De fysieke loketten werden gesloten in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften, maar er werd sterk ingezet op digitalisering wat de telefonische en online diensten betreft. Een dertigtal medewerkers van hub.brussels hebben zich vrijwillig intern ingezet om het team van 1819 te versterken tijdens de zwaarste maanden van de crisis. Daarnaast zijn er sinds maart 2020 nog eens 7 fulltime werkkrachten aangeworven. De openingstijden werden uitgebreid en het team heeft een specifieke opleiding gekregen om deze bijzondere economische en sociale context en de grote toevloed aan aanvragen aan te pakken.

Onze teams hebben bewezen dat ze over een groot aanpassingsvermogen beschikken en dat ze vrijwel direct kunnen inspelen op de toevloed aan verzoeken en de soms zeer problematische situaties waarmee ze plotseling geconfronteerd werden. Naast die heroriëntering van 1819 werden er binnen het Agentschap nieuwe diensten gecreëerd en werden anderen volledig hervormd. hub.brussels kon niet op hetzelfde elan voortgaan. Met de steun van de kabinetten heeft hub.brussels zijn activiteiten herrijkt om in een zeer kort tijdsbestek en op middellange termijn specifieke acties te ontwikkelen ter ondersteuning van de Brusselse ondernemers”, aldus Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels.

Ondersteuning evolueert voortdurend

hub.brussels heeft in het bijzonder zijn aanbod verrijkt met een verbeterde ondersteuning voor de handel en horeca via gepersonaliseerde speedcoachings. De themaweken en webinars die 1819 aanbiedt om ondernemers te ondersteunen, trokken in totaal bijna 4.500 deelnemers, die onderwerpen als onlineverkoop, financiering, stressmanagement, bedrijfsoverdracht en crisiscommunicatie behandelen.

cijfers covid 1819.brussels

cijfers covid 1819

cijfers 1819 covid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.