Het KMO-rapport (editie januari 2019)

Het KMO-rapport (editie januari 2019)

In het KMO-rapport schetsen initiatiefnemers Graydon, Unizo en UCM elk jaar een gedetailleerd beeld van de financieel-economische gezondheid en evolutie van de Belgische KMO’s met maximaal 49 werknemers.

Dit rapport focust op de periode van 2008 tot en met 2017 en baseert zich op jaarrekeninggegevens voor de cijfermatige inzichten. Deze studie is een houvast voor elke ondernemer die zich wil benchmarken met andere KMO’s binnen een specifieke sector of binnen de totale populatie in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Daarnaast is het rapport een informatiebron voor iedereen de financieel-economische gezondheid van de Belgische KMO’s van naderbij wil bekijken en opvolgen.

Het KMO-rapport is verkrijgbaar op de site van de initiatiefnemers en bestaat uit vier onderdelen:

  • Deel 1: Een overzicht van het aantal KMO’s in België en de gewesten (het absolute aantal, alsook volgens leeftijdscategorie, juridische vorm, sector en tewerkstellingsklasse) en een onderscheid tussen vennootschappen en eenmanszaken.
  • Deel 2: Een aantal financieel-economische parameters van KMO’s in één allesomvattende indicator, de FiTo®-score. De score wordt berekend op basis van acht ratio’s en geeft een duidelijk beeld van de financiële toestand van ondernemingen.
  • Deel 3: Vijf extra financieel-economische parameters, zoals het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet, de investeringen in materiële vaste activa, het bedrijfsresultaat, het aandeel verlieslatende bedrijven en het eigen vermogen.
  • Deel 4: Een analyse van de multiscore om de financieel-economische gezondheid van vennootschappen én eenmanszaken in beeld te brengen.

Enkele onderzoeksbevindingen in het kort

Het aantal ondernemingen neemt toe, zowel in natuurlijke persoon (555.742) als in rechtspersoon (579.938), wat neerkomt op een totaal van meer dan 1,1 miljoen ondernemingen. Dat cijfer omvat de eenpersoonszaken en de zelfstandigen in bijberoep.

Het aantal KMO's dat tussen één en vijftig werknemers telt, bedraagt slechts 121.490 in ons land:

  • 76.694 in Vlaanderen, wat 63% van die KMO's vertegenwoordigt.
  • 32.176 in Wallonië (26%)
  • 12.620 in Brussel (10%)

Dat is een verontrustende tendens aangezien het aantal van die ondernemingen met personeel de voorbije tien jaar gestaag daalt. De laatste jaarlijkse daling was aanzienlijk (- 6.156), en was merkbaar in de drie Gewesten.

Toch getuigen de KMO's van een goede financiële gezondheid. Sinds 2013 stellen we een continue daling van de schuldenlast en stijging van de liquide middelen vast. Het onderzoek van de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank worden neergelegd, wijst slechts op één aandachtspunt: de erosie van de productiviteit (toegevoegde waarde die gecreëerd wordt ten opzichte van de loonkost). Die leidt tot een daling van het nettorendement op eigen vermogen na belastingen.

Over het geheel genomen, blijft de FiTometer (algoritme van Graydon om de algemene financiële gezondheid van de onderneming te meten) in Vlaanderen en in Brussel verbeteren. In Wallonië stagneert die. De profielen zijn als volgt verdeeld: 11,3 % van de Belgische ondernemingen riskeert een faillissement, 12,6 % is stabiel en 76 % vertoont een reëel ontwikkelingspotentieel. Wallonië telt het grootste aantal ondernemingen met een ontwikkelingspotentieel (78,1 %). Het percentage ondernemingen dat een faillissement riskeert, neemt sinds 2008 jaarlijks af.

 Zoals gezegd kan u het rapport downloaden op de site van Graydon, Unizo of UCM (FR).

Bron: Graydon.be en UCM Magazine.be (vertaald)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.