image bien être au travail

Productiviteit hand in hand laten gaan met het welzijn op het werk: 4 vragen voor bedrijfsleiders

In een tijdperk waarin de economie snel evolueert, technologieën en digitalisering aan belang winnen in de bedrijfswereld en nieuwe generaties hun weg vinden naar de arbeidsmarkt, worden meer en meer teamverantwoordelijken aangezet tot het ontwikkelen van een nieuwe managementsbenadering. Sommigen onder hen doen aan vernieuwing om de productiviteit van hun teams op een andere manier te stimuleren.

Maar zijn de ontplooiing van de werknemers en bedrijfsrendement wel met elkaar te verzoenen? In elk geval zijn er steeds meer bedrijfsleiders die het succes van hun onderneming koppelen aan het welzijn van hun personeel. Hun methodes variëren in functie van de specifieke situatie en activiteiten van het bedrijf. Toch zijn er enkele algemene tendenzen die terrein winnen en voor alle managers relevant zijn.

Waarom geen telewerk toestaan wanneer het mogelijk is?

Mensen van thuis laten werken is een middel dat steeds meer bijval kent om de stress van de verplaatsingen naar het werk te vermijden en om werknemers te responsabiliseren voor taken die objectiveerbaar zijn. Telewerk is dus een eerste piste om welzijn, verantwoordelijkheid, tijdswinst en productiviteit van werknemers met elkaar te verzoenen. Deze piste ligt des te meer voor de hand dankzij de opkomst van technologieën die dit perfect mogelijk maken.

Een studie die door BECI werd doorgespeeld legt de vijf belangrijkste troeven van telewerken bloot: een grotere motivatie van de werknemers en hogere efficiëntie, flexibiliteit en productiviteit tegenover minder absenteïsme. Een andere studie toont dat 91 % van de mensen die vanop afstand werken zich even, of zelfs meer, betrokken voelen bij hun werk als voorheen.

Toch mag men niet overhaast te werk gaan bij het opzetten van telewerk. Naast de evidente noodzaak aan een klimaat van vertrouwen, is er nood aan een duidelijk omschreven en meegedeeld beleid. Ook moet de frequentie binnen de perken blijven. Te veel dagen thuiswerk gaan ten koste van het gevoel deel uit te maken van het bedrijf en van de samenhang binnen het team die absoluut noodzakelijk blijft voor sommige taken.

Overweegt u telewerk in te voeren in uw onderneming? We geven u enkele tips.

2.  Hoe anticiperen op stressproblemen?

Voor bijna een vijfde van de Europese werknemers zijn stress en geestelijke stoornissen de voornaamste werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Ook zijn naar schatting twee derde van de werknemers onderhevig aan risicofactoren op psychosociaal vlak die tot stress kunnen leiden. Nog andere cijfers tonen welke impact stress kan hebben op de productiviteit van een onderneming, doordat hij leidt tot hogere personeelskosten en een kleiner bedrijfsresultaat. Volgens Europese gegevens heeft ongeveer de helft van de afwezigheden op het werk met stress te maken, en zijn deze afwezigheden ook van een langere duur dan bij andere factoren.

De prestaties van de werknemer hebben duidelijk te lijden onder symptomen zoals concentratieverlies, moeite om beslissingen te nemen, een zekere negativiteit en vermoeidheid. Uit onderzoek blijkt ook dat de kosten te wijten aan de verminderde prestaties door stress tweemaal zo hoog zijn als de kosten door afwezigheid.

Het is dus belangrijk dat een bedrijfsleider zich de vraag stelt hoe stress bij de werknemers te voorkomen. Anticiperen op stress vereist een globale en coherente aanpak met verschillende maatregelen.

Om de psychosociale risicofactoren efficiënt aan te pakken, verwijst onze site naar een tool van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, meer bepaald de E-gids over het omgaan met stress en psychosociale risico's.

3.  Hoe laat u uw teams beter samenwerken?

Ondernemingen die overtuigd zijn van de noodzaak om de verantwoordelijkheid van hun werknemers te koppelen aan de prestaties van de onderneming hebben hun bedrijfsorganisatie grondig aangepast.

Een extreem voorbeeld is te zien in een recente uitzending (FR) over het concept van de 'bevrijde ondernemingen'. Het gaat om ondernemingen waar de grote meerderheid van de werknemers over een totale vrijheid en verantwoordelijkheid beschikken om de acties uit te voeren die zij het meest aangewezen achten voor de onderneming. Alleen het doel is vastgelegd; de manier om het te bereiken ligt in handen van de werknemer. Illustere voorbeelden van deze strekking zijn de Franse bedrijven Gore, Favi en Poult of nog Zappos of Dobbit.

Ook bij ons uit de tendens naar participatief management zich in diverse vormen. In Brussel wordt hij belichaamd in ondernemingen als Carodec, Damnet en ActStar… Anne-Catherine Trinon, CEO van ActStar, vindt dat deze werkwijze tijd vrijmaakt voor andere belangrijke zaken: 'Dankzij het principe van het participatieve management hoeft een bedrijfsleider zoals ikzelf zich niet met het operationele bezig te houden en kan hij of zij zich volledig concentreren op wat het bedrijf echt doet groeien.'

Moeten we ons dan halsoverkop in deze trend storten?  Natuurlijk dient men zich eerst goed te informeren. Participatief management wekt veel interesse, maar is ook omstreden. In sommige gevallen bijvoorbeeld blijkt het niet te passen bij bepaalde uitvoerende functies of persoonlijkheden. Een subtiele evenwichtsoefening dus voor de bedrijfsleider die op zoek moet gaan naar de meest evenwichtige en rendabelste manier om zijn werknemers efficiënt te laten samenwerken.

Bent u geïnteresseerd in participatief leidinggeven? We zetten  de basisprincipes van deze trend even op een rijtje. Ontdek ook de 10 pijlers om uw medewerkers bij de dynamiek van uw onderneming te betrekken via deze infografie.

 4. Hoe doet u uw voordeel met de nieuwe generaties?

Nieuwe technologieën op de werkvloer omarmen is één ding, maar men moet ook het potentieel benutten dat de nieuwe generaties te bieden hebben. Deze nieuwkomers stellen het bestaande referentiekader in vraag en worden al te vaak als buitenbeentjes bestempeld. Ze hebben nochtans veel te bieden. 

In deze video van het Positive Economy Forum 2015, legt Emmanuelle Duez uit hoe jongeren anders aankijken tegen autoriteit en ondernemingen doordat kennis voor hen maar een muisklik verwijderd is. Hun zoektocht naar zingeving maakt hen allergisch voor traditionele werkstructuren. Door op te groeien in een wereld waar nieuwe technologieën in volle expansie zijn, werden ze uiterst buigzaam zodat ze voortdurend nieuwe modellen uitvinden. Diploma's zijn voor hen niet meer dan de weergave van een huidig kennisniveau, terwijl de meeste beroepen van morgen nog gestalte moeten krijgen.

De kracht van deze nieuwkomers ligt dan ook in hun vermogen om de bedrijfswereld heruit te vinden. Sommigen onder hen zetten een eigen bedrijf op, terwijl anderen de organisatie van een onderneming van binnenuit beïnvloeden. Het is dan aan de bedrijfsleider om een gepaste manier te vinden zodat hij zijn voordeel kan doen met deze creativiteit. Bij wijze van voorbeeld: het Brusselse communicatiebureau 20Something besliste om de nieuwe generaties centraal te stellen binnen haar strategie. Daar plukt het bedrijf nu al enkele jaren de vruchten van.

Bent u geïnteresseerd in leidinggeven aan de nieuwe generaties? Lees er meer over in dit artikel

Telewerk, stresspreventie, meer participatie en oog voor de meerwaarde van de nieuwe generaties zijn dus enkele van de huidige pistes die men als bedrijfsleider in overweging kan nemen om de productiviteit binnen zijn organisatie en het welzijn op de werkvloer hand in hand te laten gaan.
En u? Deel uw ideeën voor een samengaan van welzijn op het werk en productiviteit via de optie "voeg reactie" onderaan dit artikel !

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.