subsidies

Aanmoedigingssteun voor opleiding

Laatst gewijzigd:

14 november 2019

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

In sommige gevallen kan je een aanmoedigingssteun krijgen van maximaal 5000 euro om een opleiding voor je werknemer te bekostigen.

Waarover gaat het?

Als aanvulling op de uitkering toegekend in het kader van een overeenkomst Activa.brussels, kunt u
een financiële tussenkomst genieten om de opleidingskosten van deze werknemer te compenseren.

Wie komt in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking voor de voordeel van de aanmoedigingssteun voor opleiding.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare uitzendbureaus;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de OCMW's;
 • de onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun
  contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

De werkgever mag gevestigd zijn in zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

Wat zijn de voorwaarden?

De werknemer :

 • is jonger dan dertig jaar de dag van de aanvraag van de Activakaart of van de Activakaart verminderde arbeidsgeschiktheid;
 • heeft geen hoger diploma of getuigschrift dan dat van het lager secundair onderwijs;
 • is voltijds in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De keuze van de opleiding gebeurt in overleg tussen de werkgever en de werknemer op basis van de behoeften van de werknemer en is uitsluitend of voornamelijk gericht op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de onderneming. Sinds 1 oktober 2019 betreft het opleidingen die worden verstrekt door een dienstverlener die erkend is door de overheid, die bevoegd is voor opleiding, beroepsopleiding of onderwijs, alsook de opleidingen die op niveau van de bedrijfstak worden georganiseerd of erkend door de sociale partners.

Welk bedrag wordt toegekend?

De financiële tussenkomst bedraagt maximaal 5.000 euro en is enkel toegankelijk voor de opleidingen die gevolgd worden tijdens de toekenningsperiode van de uitkeringen van Activa.brussels of Acitva.brussels voor verminderde arbeidsgeschiktheid.

Het bedrag van de financiële steun mag de werkelijke kost van de door de werknemer gevolgde opleiding niet overschrijden.

Hoe een aanvraag indienen?

Vòòr de opleiding :

De werkgever dient uiterlijk twintig werkdagen vóór het begin van de door de werknemer te volgen opleiding een aanvraag tot financiële tussenkomst in bij Actiris.

Na de opleiding :

De werkgever dient uiterlijk twee maanden na het einde van de door de werknemer gevolgde opleiding een aanvraag tot betaling van de financiële tussenkomst in bij Actiris.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.