Tools

Activa.brussels

Laatst gewijzigd:

13 oktober 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Actiris
Samengevat
 • Voor wie : alle werkgevers in de privésector en verschillende soorten organisaties in de publieke sector
 • Voor wat : aanwerving van een Brusselse niet-werkende werkzoekende tegen een lagere kostprijs
 • Hoeveel : de premie activa.brussels bedraagt tot 15.900 euro over 30 maanden.
Waarover gaat het?

Deze maatregel bevordert de herinschakeling van Brusselse werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de werknemers een "geactiveerde" werkloosheidsuitkering toe te kennen. Dit betekent dat de werkgever in de beginperiode slechts een deel van het salaris van de nieuwe medewerker betaalt, de rest wordt aangevuld door zijn uitbetalingsinstelling.

Wie komt in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking voor de voordelen van activa.brussels.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare uitzendbureaus;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de OCMW's;
 • de onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun
  contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

De werkgever mag gevestigd zijn in zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

Wat zijn de voorwaarden?

De werkgever :

Als je de werknemer in dienst neemt met een attest activa.brussels, moet de arbeidsovereenkomst
voltijds of minimum halftijds zijn, en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden worden gesloten (uitzondering : vervangingscontract)

In geval van een aanwerving met een halftijdse arbeidsovereenkomst of vervangingscontract moet de
halftijdse betrekking gedurende de hele periode van tewerkstelling gerespecteerd worden, zo niet kan je niet van de voordelen genieten.
In geval van aanwerving met een halftijdse arbeidsovereenkomst is een wijziging van het tijdschema
mogeljjk tijdens dit contract op voorwaarde dat de minimum opgelegde halftijds gerespecteerd wordt. De
verplichting om een contract van ten minste 6 maanden te sluiten is niet van toepassing in het geval
van een interimcontract op motief van "instroom".

De werknemer moet :

 • als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • tijdens de 18 voorgaande kalendermaanden minstens 312 dagen als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven geweest zijn.

De periode van 312 dagen (12 maanden)  inschrijving als niet-werkende werkzoekende is niet vereist in de onderstaande situaties indien de kandidaat : 

 • jonger is dan 30 jaar en geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezit;
 • 57 jaar of ouder is;
 • een inschakelingscontract heeft afgerond;
 • een overeenkomst artikel 60 of 61 heeft afgerond (tewerkstelling door een OCMW);
 • een overeenkomst in het kader van de sociale inschakelingseconomie ECOSOC heeft afgerond (DSP/SINE);
 • een overeenkomst in het kader van een vormende tewerkstelling voor jongeren heeft afgerond;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een First-stage tewerkgesteld was;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een IBO/FPI-E tewerkgesteld was;
 • met succes een beroepsopleiding heeft afgerond;
 • een titel heeft verworven via de erkenning van competenties
 • een alternerende opleiding met succes heeft afgerond;
 • werd ontslagen wegens de schrapping van een geco-arbeidsplaats;
 • het slachtoffer is geweest van een faillissement of ontslagen werd n.a.v. een herstructurering of vereffening van een onderneming;
 • een persoon met verminderde arbeidsgeschiktheid is.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende, met name periodes van tewerkstelling in het kader van een DSP, artikel 60, DSP/SINE, IBO/FPI-E, premier phoenix, enz.

Als je een werknemer in dienst neemt onmiddellijk na het einde van een periode van tewerkstelling zoals hierboven vermeld (bv. overeenkomst artikel 60 of 61), dan wordt de kandidaat vrijgesteld van de voorwaarde tot inschrijving als niet-werkende werkzoekende. Je kandeze werknemer aanwerven zonder onderbreking tussen de twee overeenkomsten (weekends en wettelijke feestdagen worden niet als dagen van arbeidsonderbreking beschouwd).

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever geniet een totale financiële steun van € 15.900:

 • 350 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden;
 • 800 euro per maand gedurende de volgende 12 maanden;
 • 350 euro per maand gedurende de volgende 12 maanden.

Het bedrag van de uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.

Zijn er onverenigbaarheden?

De periodes waarin hij als werkzoekende is ingeschreven en tegelijkertijd werkt (bv. deeltijds werk), komen niet in aanmerking.

Hoe een aanvraag indienen?

Eenmaal je een geschikte kandidaat hebt gekozen, sluit je een arbeidsovereenkomst af en een bijlage bij het activa.brussels-contract met de specifieke bepalingen die overeenstemmen met de reglementering van activa.brussels (zie site actiris).

Hulp nodig? Contacteer Actiris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.