Tools

Activa.brussels voor verminderde arbeidsgeschiktheid

Laatst gewijzigd:

13 oktober 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Actiris
Samengevat
 • Voor wie : alle werkgevers in de privésector en verschillende soorten organisaties in de publieke sector
 • Voor wat : aanwerving van een Brusselse niet-werkende werkzoekende tegen een lagere kostprijs
 • Hoeveel : de premie activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» bedraagt tot 23.400 euro over 36 maanden.
Waarover gaat het?

Deze maatregel bevordert de herinschakeling van Brusselse werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de werknemers een "geactiveerde" werkloosheidsuitkering toe te kennen. Dit betekent dat de werkgever in de beginperiode slechts een deel van het salaris van de nieuwe medewerker betaalt, de rest wordt aangevuld door zijn uitbetalingsinstelling.

Wie komt in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking voor de voordelen van activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid»

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare uitzendbureaus;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de OCMW's;
 • de onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun
  contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

De werkgever mag gevestigd zijn in zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u een werknemer in dienst neemt met een attest activa.brussels “verminderde arbeidsgeschiktheid”,
zijn er geen beperkingen wat betreft de modaliteiten voor de arbeidsovereenkomst. In toepassing van
de federale wetgeving moet het werkschema echter 1/3 tijd zijn (met uitzonderingen voor bepaalde
sectoren).

Wat wordt verstaan onder verminderde arbeidsgeschiktheid?

 • ofwel een niet werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming in het kader van de gehandicaptenwetgeving; 
 • ofwel een niet-werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer was tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het toepassingsveld van het paritair comité voor de ondernemingen voor aangepast werk, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven; 
 • ofwel een niet-werkende werkzoekende met een handicap die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%;
 • de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst
  Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
 • ofwel een niet-werkende werkzoekende die werd erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) of de Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée (PHARE);
 • ofwel de werkloze die een permanente arbeidsongeschiktheid kan aantonen van minstens
  33%, erkend door een geneesheer aangesteld door de RVA overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 141 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991. 
Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever geniet een totale financiële steun van € 23.400 :

 • 750 euro per maand gedurende de eerste 12 maanden;
 • 600 euro per maand voor de volgende 24 maanden.

De uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.

Hoe een aanvraag indienen?

Eenmaal je een geschikte kandidaat hebt gekozen, sluit je een arbeidsovereenkomst af en een bijlage bij het activa.brussels-contract met de specifieke bepalingen die overeenstemmen met de reglementering van activa.brussels (zie hieronder).

De werknemer vraagt vervolgens zijn uitkering aan bij zijn betalingsinstelling met zijn arbeidsovereenkomst, zijn arbeidscontract activa.brussels en de bijlage bij het activa.brussels-contract.

Om een activa.brussels-premie te ontvangen, moet je ten vroegste de 1ste van de maand die volgt op de maand waarin de werknemer actief was een elektronische verklaring indienen. De werknemer moet hiervan ook een kopie ontvangen.

Hulp nodig? Contacteer Actiris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.