Tools

Individuele beroepsopleiding in de onderneming voor Nederlandstalige werkzoekenden

Laatst gewijzigd:

10 april 2018

Doel:

Aanwerving van personeel
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies
Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

De IBO (individuele beroepsopleiding) stelt werkgevers in staat werkzoekenden op te leiden zodat ze aan het gezochte beroepsprofiel voldoen. De werkgever geniet hierbij van financiële voordelen.

Waarover gaat het?

De IBO (individuele beroepsopleiding) stelt werkgevers in staat werkzoekenden op te leiden zodat ze aan het gezochte beroepsprofiel voldoen. De werkgever geniet hierbij van financiële voordelen. Na de IBO werft u de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur.

Wie komt in aanmerking?

Handelsondernemingen, vzw's en overheden, met uitzondering van overheids-administraties die behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht. De exploitatiezetel moet gevestigd zijn in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat zijn de voorwaarden?

 Als werkgever:

 • Je leidt met de hulp van VDAB een werkzoekende op in je bedrijf gedurende 1 à 6 maanden.

 • Je stelt een opleidingsplan op en leert hem de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen.

 • Na de IBO werf je de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur.

 • In bepaalde gevallen kan je de werkzoekende ook met een contract van bepaalde duur aanwerven. Contacteer je IBO-bemiddelaar vóór de start van de IBO om te weten of dit het geval is of niet. 

Een kandidaat moet aan drie voorwaarden beantwoorden om in aanmerking te komen:

 • Hij is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.

 • Hij heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.

 • Hij heeft nog niet eerder in jouw bedrijf gewerkt. Let wel:

  • Hij mag wel een korte periode bij jou gewerkt hebben als uitzendkracht. VDAB streeft ernaar het IBO-contract van start te laten gaan binnen de 2 weken nadat de werkgever alle documenten, zoals het opleidingsplan, heeft overgemaakt aan de lokale IBO-consulent en op voorwaarde dat de kandidaat in aanmerking komt voor IBO. In afwachting mag de werkgever de kandidaat met een uitzendcontract tewerkstellen en dit gedurende maximum 10 werkdagen (of 12 werkdagen in een 6-dagenstelsel). De IBO-consulent staat de werkgever bij in de administratie en de evaluaties. 

  • Hij mag wel als jobstudent in je bedrijf gewerkt hebben. Voorwaarde is wel dat hij tijdens de IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.

Welk bedrag wordt toegekend?
 • Tijdens de IBO van je medewerker, moet je geen loon voor hem betalen en ook geen RSZ.

 • Je betaalt voor elke werkdag tijdens de opleiding een productiviteitspremie. Hij krijgt deze premie bovenop z'n uitkering die gewoon verder loopt. Op die manier heeft hij een inkomen dat een normaal loon benadert.

 • Je sluit voor je medewerker een verzekering in gemeen recht af die dezelfde dekking en waarborgen voorziet als de arbeidsongevallenverzekering die je voor je andere personeelsleden afsloot. De arbeidsongevallenverzekering die je hebt afgesloten voor je andere personeelsleden is immers niet van toepassing op je medewerker.

 • Je betaalt de verplaatsingsonkosten van je medewerker. De kosten worden berekend volgens de voorschriften van de CAO die geldt in je bedrijf. In alle andere gevallen gelden de voorschriften van CAO 19 van de NAR (indien de afstand naar het werk meer bedraagt dan 5 km).

 • Je voorziet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor je medewerker.

 • Je betaalt per medewerker, voor elke facturatie die VDAB doet, 16 euro.

Zijn er onverenigbaarheden?

Je medewerker heeft tijdens z'n opleiding geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie en gewaarborgd loon bij ziekte. De periode van z'n opleiding wordt immers gelijkgesteld met een werkloosheidsperiode.

Hoe een aanvraag indienen?

Contacteer de VDAB online, of neem contact op met de IBO-dienst van VDAB Brussel via ibo.brussel@vdab.be of 02 235 18 82.

De IBO dienst van VDAB Brussel contacteert u vervolgens zo spoedig mogelijk i.v.m. aanvraagprocedure en de verdere concrete stappen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.