Tools

Opleidingscheque

Laatst gewijzigd:

7 oktober 2021

Doel:

Aanwerving van personeel
Vorming

Soort tegemoetkoming:

Premies
Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk

Instelling:

Actiris
Samengevat
 • Voor wie : werkzoekende (of beginnen als zelfstandige)
 • Voor wat : volgen van een aanvullende opleiding die te maken heeft met je baan
 • Hoeveel : interventie van 50% met een maximum van 2.250 euro.
Waarover gaat het?

De opleidingscheque is een voordeel dat wordt toegekend aan werkzoekenden om hun aanwerving of hun vestiging als zelfstandige te vergemakkelijken.

Opleidingen die op deze manier gefinancierd worden, hebben tot doel hun competenties in hun nieuwe functie/activiteit te verbeteren of uit te breiden. Het kan gaan om opleidingen in zeer uiteenlopende domeinen zoals de bouw, houtbewerking, industrie, bewakingsdiensten, milieu, horeca, de non-profitsector, secretariaat, transport, commerciële functies ...

Wie komt in aanmerking?
 • Werkzoekenden met domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij ACTIRIS. Houder van een "waardebon" voorafgaand aan de aanwerving OF de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.
Wat zijn de voorwaarden?

De werkzoekende moet aan EEN van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • In Brussel wonen en bij Actiris ingeschreven zijn als werkzoekende
 • Een aanbieding hebben van een werkgever voor een contract van onbepaalde duur. Dit contract is minimum halftijds

Daarnaast moet je minstens aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Maximum een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) hebben
 • Sinds twee jaar bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende
 • Minstens 46 jaar oud zijn
 • Een erkende handicap hebben

De werkgever en het voorgestelde contract voor de werkzoekende moeten aan drie voorwaarden voldoen:

 • exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • contract van onbepaalde duur,
 • op zijn minst een halftijdse betrekking.
Welk bedrag wordt toegekend?

De opleidingscheque wordt voor 50% gefinancierd door ACTIRIS, met een maximum van 2.250 €.

Het saldo is ten laste van de werkgever of van de zelfstandige werknemer in hoofdberoep.

Hoe een aanvraag indienen?

Vraag je opleidingscheque aan bij je consulent nog voor je een arbeidscontract ondertekent (of je zelfstandige activiteit in hoofdberoep start).

Nadat je je contract hebt getekend of je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebt gestart, ontvang je je opleidingscheque in ruil voor:

 • De waardebon ingevuld met de gegevens van je opleidingsplan
 • EN een kopie van je arbeidsovereenkomst of een bewijs van je zelfstandig statuut

De opleiding moet beginnen binnen de 60 dagen na de uitgifte van de waardebon en aflopen binnen de 6 maanden na de aanwerving als loontrekkende of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer informatie: 02 800 42 42 of 0800 555 66 & opleidingscheque@actiris.be

 

Hulp nodig? Contacteer Actiris

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.