Tools

ST'ART INVEST

Laatst gewijzigd:

22 juli 2016

Doel:

Vestiging
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Communautair
Samengevat

Het investeringsfonds St'Art is een uniek financieel instrument in Brussel en Wallonië. Het draagt bij tot de oprichting en ontwikkeling van creatieve bedrijven door achtergestelde leningen toe te kennen en door middel van deelnames in het kapitaal.

Waarover gaat het?

Het investeringsfonds St'Art is een uniek financieel instrument in Brussel en Wallonië. Het draagt bij tot de oprichting en ontwikkeling van creatieve bedrijven door achtergestelde leningen toe te kennen en door middel van deelnames in het kapitaal.

Wie komt in aanmerking?

St'Art richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van vzw's die actief zijn in de volgende sectoren:

 • podiumkunsten (productie en uitzending, of diensten voor: theater, dans, opera, circus, festivals),
 • erfgoed (musea, erfgoed- en archeologische sites, bibliotheken en archieven),
 • uitgave en distributie van afgeleide producten in de sector van de visuele kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, ambachtskunst),
 • digitale kunst,
 • videogames en serious gaming,
 • muziek (markt van de opgenomen muziek en liveoptredens),
 • uitgave van boeken, pers en meer in het algemeen uitgave van geschreven, visuele en geluidsinhoud op digitale dragers,
 • radio-uitzendingen,
 • televisie (productie en uitzending, met inbegrip van web tv, connected tv ...),
 • design: producten, communicatie, ruimten,
 • mode en textiel,
 • architectuur,
 • productie van creatieve of culturele inhoud voor de nieuwe informatie- en communicatietechnologie (toepassingen voor mobiele interfaces e.a.),
 • food design, gastronomie
 • ...

Deze lijst is niet volledig aangezien culturele en creatieve bedrijven vaak een transversale visie hebben op de activiteiten of diensten die zij aanbieden.

Alle vakgebieden die betrekking hebben op cultuur en creativiteit in het algemeen kunnen dus in aanmerking komen voor St'Art.

Wat zijn de voorwaarden?

Naast de hierboven vermelde sectoriële criteria, moeten ZKO's en KMO's die een tussenkomst willen ontvangen, aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • gevestigd zijn of zich ertoe verbinden hun maatschappelijke zetel te vestigen in Wallonië of Brussel;
 • minder dan 250 voltijdse werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet van maximaal 50.000.000 euro en een balanstotaal van maximaal 43.000.000 euro realiseren;
 • het criteria van financiële onafhankelijkheid naleven (minder dan 25% in handen van een grote onderneming);
 • geen bedrijf in moeilijkheden zijn;
 • een haalbaar en rendabel investeringsprogramma voorleggen;
 • winstgevend zijn zonder dat het grootste deel van deze rendabiliteit afhankelijk is van subsidies;
 • een project voorstellen voor de creatie of ontwikkeling van activiteiten die werkgelegenheid opleveren.

St'Art komt niet tussen in de financiering van sporadische culturele of creatieve projecten.

N.B. : vzw's die een beroep doen op het St'Art-fonds, moeten aantonen dat de verhouding van hun totale subsidies tegenover de totale producten minder dan 50 % bedraagt.

St’art houdt rekening met:

 • de economische levensvatbaarheid van de onderneming;
 • de culturele en creatieve waarde van het project;
 • de economische en financiële waarde van het project;
 • de kwalificatie en expertise van de aanvrager(s) op het vlak van creatie, beheer, financiën, handel en ondernemerschap;
 • de weerslag die het project zal hebben in termen van werkgelegenheid op het Waalse en Brusselse grondgebied.
Welk bedrag wordt toegekend?

Al naargelang van de noden van het bedrijf en de aard van hun investeringen zijn er verschillende soorten tegemoetkomingen mogelijk.

LENING

St’art staat creatieve ondernemingen enerzijds bij in hun financiering via leningen. De duur van de lening wordt bepaald aan de hand van het bedrag en het vermogen tot terugbetalen van de onderneming.

Via gezamenlijke financiering doet St’art een bijdrage voor een minimaal bedrag van 50.000 euro.

Het St’art-fonds kan ook op zich een bedrijf ondersteunen met een bedrag tussen 20.000 en 50.000 euro via een zogenoemde “First Step”-lening.

KAPITAAL

Anderzijds staat St’art ondernemingen bij via deelnemingen in het kapitaal. St’art is een minderheidsaandeelhouder in de onderneming en vergewist zich ervan dat openbare instellingen in totaal instaan voor minder dan 50% van het kapitaal van de onderneming.

St’art beperkt zich ongeacht de vorm van de financiering tot tegemoetkomingen van 50% van de financieringsbehoeften van de onderneming. De tegemoetkomingen gebeuren in het kader van de de-minimissteun.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvragen kunnen op elk ogenblik worden ingediend. Ze worden geanalyseerd nadat St'Art het dossier heeft aanvaard. De raad van beheer van St'Art, het beslissingsorgaan, vergadert gemiddeld om de twee maanden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.