Tools

Verlaagde successierechten bij vererving van ondernemingen

Laatst gewijzigd:

24 april 2018

Doel:

Successie en bedrijfsverdracht

Bestuursniveau:

Federaal
Waarover gaat het?

Vanaf 1 januari 1999 is het mogelijk om bedrijven in het Brusselse Gewest te vererven tegen een verlaagd successierecht van 3%. Voorheen waren deze verervingen onderworpen aan de normale progressieve tarieven inzake successierechten.

Wie komt in aanmerking?

Om het verlaagd tarief te genieten is vereist dat de erflater een kleine of middelgrote onderneming nalaat. Onder KMO moet hier verstaan worden een onderneming:

1. met minder dan 250 werknemers;

2. waarvan ofwel de jaaromzet 40 Mio EUR niet overschrijdt ofwel het balanstotaal 27 Mio EUR niet overschrijdt;

3. waarvan het kapitaal niet voor 25% of meer in handen is van een grote onderneming.

De nieuwe regeling geldt zowel voor KMO's die geen vennootschap zijn als voor KMO's die de vorm van een vennootschap hebben aangenomen.

Deze regeling is ook van toepassing ten aanzien van vrije beroepen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het verlaagd tarief van 3% wordt geheven op de goederen die tot de bedrijfsactiviteit, het vrij beroep, de ambt of post behoren, eventueel na aftrek van de schulden. Indien de activiteit onder de vorm van een vennootschap wordt uitgeoefend, wordt het tarief van 3% toegepast op de aandelen in volle eigendom in de nalatenschap.

Welk bedrag wordt toegekend?

Het verlaagd tarief blijft slechts behouden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1. de hoofdactiviteit van de onderneming moet gedurende minstens vijf jaar na het overlijden worden voortgezet in België;

2. de tewerkstelling in de onderneming, uitgedrukt in voltijdse eenheden, moet gedurende de eerste vijf jaar na het overlijden behouden blijven op 75%;

3. de in de onderneming belegde activa of het kapitaal van de vennootschap mogen niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen in de eerste vijf jaar na het overlijden.

Hoe een aanvraag indienen?

De erfopvolgers moeten bij de aangifte van nalatenschap een attest voegen waaruit blijkt dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden. Dit attest wordt uitgereikt door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.