subsidies

Vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen: eerste aanwervingen

Laatst gewijzigd:

13 december 2022

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat
 • Voor wat: verlaging van de werkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer
 • Voor wie:  alle nieuwe werkgevers
 • Hoeveel : 4.000€ per kwartaal vanaf 1 januari 2022
Waarover gaat het?

Op 1 januari 2022 zijn nieuwe regels van kracht geworden voor de doelgroepvermindering die werkgevers krijgen voor hun eerste aanwervingen. 
Deze verlaging is nu beperkt tot een maximum forfaitair bedrag van EUR 4.000 per kwartaal en bepaalde begrippen werden nader toegelicht. 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om misbruiken te beperken, bestaande inconsistenties weg te werken en om jobcreatie zo veel mogelijk te stimuleren. Toch zijn de regels over het algemeen strenger en vrij complex geworden. Aarzel niet om de hulp in te roepen van jouw sociaal secretariaat.

Eerste aanwervingen

1ste werknemer

Tot 2021 profiteerde elke werkgever uit de privé-sector van een "doelgroepvermindering eerste aanwervingen". Voor de eerste werknemer bestond deze vermindering uit een bijna volledige vrijstelling van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Voortaan gaat het niet meer om een vrijstelling, maar om een vermindering van maximaal 4000 euro per kwartaal. Deze wijziging geldt zowel voor toekomstige werkgevers als voor degenen die reeds van de verlaging profiteren.

Deze wijziging heeft vooral gevolgen voor hogere salarissen van meer dan 5330 euro bruto per maand. Zolang de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen minder dan 4000 euro bedragen, verandert er niets en vallen de bijdragen onder het forfait.

van de 2de tot de 6de werknemer 

Voor deze rangen blijven het vaste kwartaaltarief en het aantal kwartalen dat van toepassing is voor elk van de verlagingen ongewijzigd.

Op het moment van indiensttreding van de extra werknemer, moet de onderneming reeds een minimumaantal werknemers tegelijk in dienst hebben. Dit nummer komt overeen met de rang die open staat (vóór 2022 was dit niet nodig).

Vanaf de tweede aanwerving moeten minstens 2, 3, 4, 5 of 6 werknemers tegelijkertijd tewerkgesteld zijn op het moment van de aanwerving om recht te hebben op de overeenkomstige rang van de vermindering.

wat zijn de andere wijzigingen?

Referentieperiode :

 • het gebruik van '12 maanden' als referteperiode en niet meer 'de 4 voorafgaande kwartalen'
 • Ook voor de bepaling van de rangorde van de volgende aanwervingen moet men 12 maanden teruggaan, en dezelfde regel geldt tot en met de zesde.

Uitgesloten werknemers :

 • werknemers tot en met 31 december van het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken;
 • leerlingen in alternerende opleidingen
 • huishoudelijk personeel;
 • losse werknemers in de land- en tuinbouw;
 • werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, FPI, CFI, vrijwilligers, stagiairs, enz);
 • losse werknemers in de horeca (nieuw in 2022);
 • flexi-jobbers (nieuw in 2022).
Wie komt in aanmerking?

De voorwaarden waaraan werkgevers moeten voldoen om van deze verlaging van de socialezekerheidsbijdragen te kunnen genieten, staan in detail vermeld op de website van de sociale zekerheid.

Werknemers moeten uiteraard ook aan de algemene voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van een doelgroepvermindering.

Welk bedrag wordt toegekend?

Rang van de vermindering

Vermindering

 

Duur vermindering

 

Basisbedrag

Trimester met vermindering

 

Eerste aanwerving

4 000,00 EUR

Elk kwartaal van tewerkstelling

Volledige duur van tewerkstelling van het personeel (onbeperkt)

Tweede aanwerving

1 550,00 EUR

5 kwartalen

20 kwartalen vanaf het kwartaal van de 2de aanwerving

 

1 050,00 EUR

4 kwartalen

 

 

450,00 EUR

4 kwartalen

 

Derde aanwerving

1 050,00 EUR

9 kwartalen

20 kwartalen vanaf het kwartaal van de derde aanwerving

 

450,00 EUR

4 kwartalen

 

Vierde aanwerving

1 050,00 EUR

9 kwartalen

20 kwartalen vanaf het kwartaal van de vierde aanwerving

 

450,00 EUR

4 kwartalen

 

Vijfde aanwerving

1 050,00 EUR

9 kwartalen

20 kwartalen vanaf het kwartaal van de vijfde aanwerving

 

450,00 EUR

4 kwartalen

 

Zesde aanwerving

1 050,00 EUR

9 kwartalen

20 kwartalen vanaf het kwartaal van de zesde aanwerving

 

450,00 EUR

4 kwartalen

 

Zijn er onverenigbaarheden?

Deze steun kan niet worden gecumuleerd met de andere "doelgroepverminderingen", maar wel met de structurele vermindering van de werkgeversbijdragen.

Hoe een aanvraag indienen?

In de kwartaalaangifte duidt de werkgever de structurele vermindering aan en één doelgroepvermindering waarop hij aanspraak kan maken. De stukken ter staving van de doelgroepvermindering moet hij bijhouden gedurende de verjaringstermijn en op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen voorleggen.

Voor vragen kan je contact opnemen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Sociale Zekerheid of je sociaal secretariaat.

Nuttige bronnen en links over dit onderwerp:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.