subsidies

Vrijstelling van belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling

Laatst gewijzigd:

9 augustus 2016

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen en bedrijfsleiders, alsook de vennootschapsbelasting met een bepaald percentage vermeerderd. De vermeerdering kan worden vermeden door de belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf te betalen.

Waarover gaat het?

In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen en bedrijfsleiders, alsook de vennootschapsbelasting met een bepaald percentage vermeerderd. De belastingplichtigen kunnen deze vermeerdering vermijden door op regelmatige tijdstippen voorafbetalingen te doen. Er is geen belastingvermeerdering verschuldigd door zelfstandigen en kleine ondernemingen, zoals bedoeld door artikel 15 van het Vennootschapswetboek.

Wie komt in aanmerking?

Elke natuurlijke persoon die, ongeacht zijn leeftijd, voor het eerst een zelfstandig beroep uitoefent als hoofdberoep. Voorbeelden:

  • handelaar;

  • ambachtsman;

  • landbouwer of tuinder;

  • beoefenaar van een vrij beroep;

  • bedrijfsleider van een nieuw opgerichte vennootschap.

Kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Vennootschapswetboek, met andere woorden, elke vennootschap met een rechtspersoonlijkheid en die, gedurende het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar, niet meer dan een van de volgende criteria heeft overschreden:

  • gemiddeld jaarlijks personeelsbestand: 50;

  • jaaromzet, excl. btw: 9.000.000 euro; en

  • balanstotaal: 4.500.000 euro.

Welk bedrag wordt toegekend?

Een vrijstelling van belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen gedurende drie opeenvolgende boekjaren. Deze vrijstelling neemt een aanvang in het eerste jaar van vestiging of vanaf de oprichting van de vennootschap.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.