Tools

Omscholingsovereenkomst

Laatst gewijzigd:

24 juli 2018

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Communautair
Samengevat

Deze steunmaatregel heeft tot doel het bevorderen van de tewerkstelling van gehandicapte personen door het voorzien van een wederzijdse aanpassingsperiode tussen de werkgever en de gehandicapte arbeider met het oog op het afsluiten van een regulier arbeidscontract.

Waarover gaat het?

Deze steunmaatregel heeft tot doel het bevorderen van de tewerkstelling van gehandicapte personen door het voorzien van een wederzijdse aanpassingsperiode tussen de werkgever en de gehandicapte arbeider met het oog op het afsluiten van een regulier arbeidscontract.

Wie komt in aanmerking?

Elke gehandicapte persoon in dienst van een publieke onderneming, een privé onderneming of een onderneming met aangepast werk en die:

  • ingeschreven is bij de Dienst Phare.
  • gedomicilieerd is in één van de 19 gemeenten van het BHG, ook als is de werkgever elders in België gevestigd.
Wat zijn de voorwaarden?

De gehandicapte persoon licht de dienst individuele prestaties in van zijn wens tot tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit. Het pluridisciplinaire team van deze dienst beveelt aan, na onderzoek van de aanvraag en in overleg met de persoon, dat de tewerkstelling wordt voorafgegaan door een omscholingsovereenkomst.

Welk bedrag wordt toegekend?

De financiële tegemoetkoming wordt betaald door de werkgever en bestaat uit :

  • een opleidingsvergoeding van 1€ per gepresteerd (of gelijkgesteld) uur gedurende het eerste jaar van opleiding. De vergoeding bedraagt 1,50 € vanaf het tweede jaar.

  • een bijkomende tegemoetkoming van maximum 7,12€ (bedrag op augustus 2017) per gepresteerd (of gelijkgesteld) uur. Van deze tegemoetkoming dienen werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen door ziekenkas of vervangende inkomens waarvan de gehandicapte persoon geniet worden afgetrokken.

De Dienst Phare betaalt de bijkomende tegemoetkoming en de sociale bijdragen die daartoe betrekking hebben terug aan de werkgever.

De opleidingsvergoeding (en de bijdragen die daartoe betrekking hebben) blijft ten laste van de werkgever.

Hoe een aanvraag indienen?
  • De gehandicapte persoon dient een werkgever te vinden die een omscholingsovereenkomst kan afsluiten.

  • Een ambtenaar van de dienst individuele prestaties begeeft zich bij de werkgever ten einde alle nuttige inlichtingen te verstrekken.

  • De werkgever en de dienst individuele prestaties komen een aangepast programma overeen. 

  • Er wordt een aanpassingsperiode overeengekomen tussen de onderneming en de werknemer, gedurende dewelke de werkgever zich ertoe verbindt een reële mogelijkheid tot beroepsbekwaming te bieden aan de werknemer. 

  • Het contract wordt afgesloten tussen de werkgever en de werknemer met toelating van de Service Phare.

  • De ambtenaar brengt meerdere bezoeken tijdens de duur van de omscholingsovereenkomst ten einde het goed verloop van het vooropgestelde programma te bewerkstelligen.

Duur :

Het contract wordt afgesloten voor een periode van 3 maanden tot maximum 1 jaar en kan met een tweede jaar worden verlengd en uitzonderlijk met een derde jaar naargelang de vereiste bekwaming.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.