Tools

Steunmaatregel voor prototyping en onderzoek

Laatst gewijzigd:

4 september 2018

Doel:

Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Communautair
Samengevat

Steun die wordt toegekend aan designers en stilisten voor het vervaardigen van prototypes (voorwerp, geïmiteerde serie, collectie) of ter ondersteuning van het onderzoek op het vlak van prototyping binnen de mode- en designsector.

Waarover gaat het?

Steun die wordt toegekend aan designers en stilisten voor het vervaardigen van prototypes (voorwerp, geïmiteerde serie, collectie) of ter ondersteuning van het onderzoek op het vlak van prototyping binnen de mode- en designsector.

  • Beurs 1: steun toegekend in het kader van de vervaardiging van een prototype.
  • Beurs 2: steun toegekend in het kader van onderzoek naar de haalbaarheid van een prototype-ontwerp.
Wie komt in aanmerking?

Designers en stilisten moeten :

  • in Wallonië of Brussel verblijven ;
  • en/of aantonen dat er een band bestaat met de federatie Wallonië-Brussel via de professionele loopbaan.

Limiet : Eenzelfde designer/stilist kan maximaal genieten van 4 beurzen over een periode van 3 jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

In Wallonië of in Brussel verblijven EN/OF aantonen dat er een band bestaat met de federatie Wallonië-Brussel via de professionele loopbaan.

Een kandidatuurdossier indienen in het kader van een projectaanbesteding (het tijdstip voor de indiening van het dossier is dus niet vrij).

Na afloop van elke aanbesteding zal een jury, samengesteld uit specialisten, bijeenkomen om de ingediende dossiers te bestuderen.

Hoe een aanvraag indienen?

Het dossier moet:

  • binnen de deadlines die bij de oproepen worden vastgelegd worden opgestuurd per e-mail naar het volgende adres: artsplastiques@cfwb.be (met als onderwerp van de mail ‘mode- en designsector: aanvraag steunmaatregel voor prototyping’);
  • uit één enkel Word- of pdf-document bestaan (inclusief bijlagen);
  • in het Frans opgesteld en getypt zijn;
  • maximaal 7 MB groot zijn.

De ontvangst van elk dossier zal bevestigd worden. U ontvangt de bevestiging uiterlijk 30 dagen na indiening van uw dossier. De formulieren werden opgesteld om ervoor te zorgen dat wij over alle informatie beschikken die wij essentieel achten voor de evaluatie van uw project. U kunt rubrieken toevoegen aan het formulier en het voorziene schema voor de kosten aanpassen als u dat nodig acht voor het goede begrip van uw dossier.

De bijlagen die onderaan in het formulier worden opgevraagd zijn onontbeerlijk voor de evaluatie van uw dossier.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de dienst Arts Plastiques van de Federatie Wallonië-Brussel : datum voor de indiening van het dossier en formulieren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.