Tools

Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Innovatie (O&O)

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Europees

Instelling:

NCP Brussels
Samengevat
  • Wat : Horizon 2020 is het kaderprogramma van de Europese Unie voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.
  • Voor wie : Horizon 2020 ondersteunt alle actorien die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling: privé-bedrijven (ZKO's, KMO's, grote bedrijven), universiteiten, onderzoekscentra... 

 

Waarover gaat het?

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma dat ooit door de Europese Unie (EU) is uitgevoerd. Het wordt gefinancierd met bijna 80 miljard euro(1) over een periode van 7 jaar (van 2014 tot 2020).

Het programma werkt op basis van oproepen tot het indienen van projectvoorstellen en dekt heel wat thema’s zoals ICT, gezondheid, de vergrijzing en gezondheid van de bevolking, water-en afvalbeheer, het duurzaam gebruik van grondstoffen, klimaatverandering, duurzame energiebronnen, intelligente steden, schone wagens, duurzame voeding, kringloopeconomie, civiele bescherming, ruimtevaart...

Wie komt in aanmerking?

Elke juridische entiteit kan aan het Horizon 2020-programma deelnemen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Voor standaard onderzoeksprojecten :

  • Consortia moeten bestaan uit ten minste 3 rechtspersonen die in 3 verschillende lidstaten of aangesloten landen zijn gevestigd;
  • Deze rechtspersonen moeten onafhankelijk van elkaar zijn;

Voor andere programma’s

Bij wijze van uitzondering kan slechts één in een lidstaat of een aangesloten land gevestigde entiteit deelnemen aan projecten in het kader van de Europese Onderzoeksraad (ERC), het mkb-instrument, projecten medefinancieren of wanneer het werkprogramma of het werkplan daarin voorziet.

 
Welk bedrag wordt toegekend?

In Horizon 2020 is er één enkel financieringspercentage voor alle begunstigden en activiteiten van de onderzoekstoelagen. EU-financiering omvat tot 100 % van alle in aanmerking komende kosten voor onderzoeks- en innovatieacties. Voor innovatieacties dekt de financiering doorgaans 70 % van de in aanmerking komende kosten, maar dat kan oplopen tot 100 % voor non-profitorganisaties.

Indirecte in aanmerking komende kosten (bijv. administratie, kosten voor communicatie en infrastructuur, kantoorbenodigdheden) worden terugbetaald tegen een vast tarief van 25 % van de directe in aanmerking komende kosten (kosten die rechtstreeks verband houden met de implementatie van de actie).

 

Hoe een aanvraag indienen?

In het algemeen

Alle deelnemers die een subsidie in het kader van dit programma willen aanvragen, moeten een "EU-login" aanmaken en zich op het deelnemersportal (URF) registreren om een CIP-code te verkrijgen die zij voor de duur van het programma (2014-2020) zullen bewaren en die ook voor andere programma's zal worden gebruikt.  Dit betreft zowel de coördinator als de partners!

Projecten moeten vanaf de datum van de oproep tot het indienen van voorstellen en vóór de uiterste datum online worden ingediend op het deelnemersportaal. De link naar het formulier is beschikbaar op de webpagina van de oproep tot het indienen van voorstellen op het portaal van de deelnemers.

De aanvragers worden na 5 maanden op de hoogte gebracht van het resultaat. Drie maanden later wordt een subsidieovereenkomst ondertekend tussen de geselecteerde initiatiefnemers van de projecten en de Europese Commissie.

Modelformulieren voor elk type actie zijn beschikbaar op het Deelnemersportaal.

Eenvoudiger

Nationale contactpunten zijn een rijke bron van informatie en individuele begeleiding bij Horizon 2020. Er is minstens één contactpunt in elk EU-land en er zijn er ook enkele in andere landen.

Het National Contact Point Brussels (NCP Brussels) biedt aan Brusselse bedrijven en organisaties info, gratis advies en begeleiding. 

Hulp nodig? Contacteer NCP Brussels

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.